Dopravné aktuality

Mestská hromadná doprava v Trnave

Vážení cestujúci,

spoločnosť ARRIVA a mesto Trnava dnes podpísali zmluvu, na základe ktorej bude ARRIVA nasledujúcich desať rokov zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu pre cestujúcich v krajskom meste. V súlade so zmluvou sa spoločnosť zaviazala zmodernizovať vozový park a zvýšiť počet nízkopodlažných autobusov so šetrným prístupom k životnému prostrediu.

Cieľom spoločností ARRIVA na Slovensku je poskytovať svojim objednávateľom aj cestujúcim modernú, bezpečnú a spoľahlivú dopravu. Mestská hromadná doprava v Trnave je zabezpečovaná trinástimi linkami s ročným výkonom viac ako 1 milión kilometrov.

Súčasťou novej zmluvy na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na najbližších desať rokov je aj zakúpenie 34  nových autobusov. Okrem investícií vo výške takmer 8 miliónov eur na obnovu vozidlového parku, kladieme dôraz aj na zvýšenie kvality cestovania poskytovaním komplexných služieb.

Viac sa dozviete v tlačovej správe TU.

Zdieľaj:

Novinky ARRIVA Nitra

Úspešný vstup do nového roka

Milí naši cestujúci,ďakujeme Vám za priazeň a spoluprácu v roku 2022
a do nového roka Vám prajeme, aby všetky Vaše cesty viedli
k zdraviu, šťastiu a úspechom.