Zmeny cestovných poriadkov od 1.9.2019

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od 1.septembra 2019

OJ Komárno:

401003 MHD Komárno – linka č. 3
Zapracovaná nová zastávka Tabaková ul. – Dohány u.
Zrušená zastávka Elektrárenská cesta, Pevnosť – Villanytelepi út, Erőd
sp. č. 01 – úprava trasovania v úseku Lehárov park – Tabaková ul. s príchodom o 6:25 h. na zastávku Tabaková ul.
14 – úprava odchodu z 15:25 h. na 15:30 h.

401401 Komárno – Hurbanovo – Pribeta
sp. č. 13 – zmena trasovania

401412 Komárno – Nové Zámky
úprava medzičasov na linke
sp. č. 07 – úprava odchodu z 04:05 hod. na 04:00 hod
sp. č. 08 – nový spoj s odchodom o 07:05 hod., ošetrený znamienkom „X“
sp. č. 12 – úprava odchodu z 07:20 hod. na 07:05 hod., ošetrený znamienkom „6+“
sp. č. 17 – zmena trasovania
sp. č. 26 – úprava odchodu z 14:50 hod. na 14:45 hod.
sp. č. 29 – úprava odchodu z 15:28 hod. na 15:25 hod.

OJ Štúrovo:
404445 Štúrovo – Sikenička/Pastovce – Želiezovce
sp. č. 16 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
19 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
21 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
23 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
24 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
25 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc., zapracovaná poznámka ▲ spoj pokračuje na spoji č. 10 linky 404442
26 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
27 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
28 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
29 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
32 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
34 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.
36 – spoj presmerovaný na cesty III/1514 a III/1584 v úseku Šalov, Mária ŠM a Želiezovce, Jarok, rázc.

404456 Štúrovo – Obid
sp. č. 11 – úprava odchodu zo 7:50 h. na 7:45 h.

OJ Levice

402403 Levice – Nová Dedina – Pukanec – Uhliská
č. 06 – úprava medzičasov a doplnená poznámka
26 – doplnená poznámka

402404 Levice – Žemberovce – Pukanec
č. 2 – nový spoj s odchodom 12:05 hod. v X10,ktorý bude vedený cez obec Horša(zapracovaná zachádzka za linku 402407)
16 –  nový spoj s odchodom 12:10 hod. v X11
18 –  zmena znamienka na ,6+,
28 –  doplnená poznámka

402407 Levice – Žemberovce – Dudince
č. 04 – úprava medzičasov
08 –  zrušená zachádzka do obce Horša,úprava medzičasov(požiadavka návševníkov Kúpeľov Dudince-prípoj na rychlik)

402414 Levice – Zbrojníky – Želiezovce
Na linke upravené tarifné vzdialenosti medzi zastávkami: Mýtne Ludany,Pošta-Hontianska-Vrbica,most,Kukučínov,Jednota-Sikenica,Veľký Pesek,Jednota