Zmeny CP MHD Liptovský Mikuláš

popísané zmeny CP v MAD Liptovský Mikuláš v súvislosti so zrušením TESCO BUS od 1.5.2019