Zmeny CP MAD LM k 29.9.2019

Informácia pre cestujúcich k zmenám cestovných poriadkov MAD Lipt. Mikuláš k 29.9.2019

 

Milí cestujúci,
na základe požiadavky zástupcov Mesta Liptovský Mikuláš a v spolupráci s nimi k 29.9.2019 sme pripravili viaceré významné zmeny v cestovných poriadkoch mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Liptovskom Mikuláši. Prinášame stručný prehľad zmien, ktoré nastanú:

Linka číslo 1 bude jazdiť častejšie v celej trase Ondrašová – stanica – centrum – Nábrežie a späť. Niektoré spoje pôjdu až po mliekareň.
Dva víkendové spoje budú posunuté do nových časových polôh tak, aby bolo možné na autobusovej stanici prestúpiť (ráno na spoj linky 14 o 9:30 smerom na Podbreziny a poobede na spoje o 15:30 – linka 11 smerom na Podbreziny a spoj linky 7 smerom do Palúdzky).

Pri linke č. 2 dochádza k miernym časovým posunom spojov  zo Stošíc aj z Andíc.Výraznou zmenou je zrušenie zachádzky poobedných spojov cez Podbreziny premávajúcich o 14:15 a 15:05 z autobusovej stanice do Stošíc.

Linky č. 3, 4 a 5 ostávajú bez výraznejších zmien. Pri niektorých spojoch budú posunuté odchody z konečných zastávok. Spoj linky 5 pôvodne premávajúci v pracovné dni z autobusovej stanice o 20:45 bude posunutý na 21:25 z dôvodu zabezpečenia odvozu zamestnancov z poobednej smeny.

6 bude po novom premávať len dvakrát denne po novej trase. Ráno o 7:20 z Liptovskej Ondrašovej cez Komenského, centrum, Rachmaninovo námestie, kde odbočí ku zastávkam Nálepkova,VPS a Ul. Čsl. Brigágy pričom jej trasa skončí na autobusovej stanici. Poobede o 13:20 pôjde späť v obrátenom poradí.

“Znovuzrodená” mikulášska linka čislo 7 bude počas pracovných dní premávať z Podbrezín cez Nábrežie s konečnými zastávkami v mestskej časti Palúdzka. Rovnakú trasu opačným smerom absolvuje autobus päťkrát denne. Okrem toho budú zavedené aj nové spoje zo zastávky E. Penkalu končiace na autobusovej stanici, pričom niektoré z nich budú zo stanice pokračovať ďalej bez nutnosti prestupu (je potrebné sledovať vysvetlivky v CP). Niekoľko spojov bude takto premávať aj z Podbrezín (hlavne počas víkendu, linky 8 a 11), pričom v cestovnom poriadku budú označené vysvetlivkou H.

Linka č. 8 bude premávať z Podbrezín počas väčšiny dňa častejšie a pravidelnejšie. Viac osmičiek pôjde aj cez víkend. Trasa linky ostáva bez zmeny.

Pri linke číslo 9 dochádza ku zmenám časov odchodov a v súvislosti so zavedením liniek 7 a 14 budú zrušené zachádzky všetkých spojov.

Linku č. 10 postihli len drobné zmeny v odchodoch. Pribudne tu však nový spoj počas školského vyučovania s odchodom 7:20 zo stanice cez Ul. CŠl. Brigády na Podbreziny.

11 bude po novom premávať v skorých ranných hodinách, večer a cez víkendy. Podobne ako u linky 9 boli zrušené všetky zachádzky.

Linka č. 12 ostáva bez zmeny.

Sezónna (letná) linka 13 bude po novom premávať aj cez víkendy, pričom by mala pomôcť zlepšiť obsluhu L. Ondrašovej, akvaparku a športovej haly. Odchody troch párov spojov boli v rámci možností volené tak, aby doplnili ponuku prímestských spojov.

Cieľom novej 14 je zlepšiť prepojenie Podbrezín s Nábrežím, Kamenným poľom a časťou Palúdzky.  Spoje tento linky budú po novom končiť na autobusovej stanici. Cez týždeň bude premávať sedem spojov z Podbrezín a osem spojov zo stanice. Cez víkendy to bude päť párov spojov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že celý projekt zmeny MAD v Liptovskom Mikuláši je stále vo fáze vývinu a ide o skúšobnú prevádzku, v prípade potreby najbližšie úpravy cestovných poriadkov budú k 15.12.2019. Radi od vás uvítame užitočné podnety a návrhy na zlepšenie tak, aby MAD naozaj slúžila čo najlepšie vám – naším zákazníkom.

Cestovné poriadky MAD LM k 29.9.2019:

L. Ondrasová – Autobusová stanica – ul. Borbisova – Lipt. mliekáreň

Andice – Autobusová stanica – Stošice

Palúdzka – Autobusová stanica – Iľanovo – Ploštín

Autobusová stanica – Ploštín – Iľanovo

Autobusová stanica – Demänová – Bodice

L. Ondrašová, otočka – ul. Garbiarska, centrum – Autobusová stanica

Palúdzka – ul. Garbiarska, centrum – ul. Borbisova – Podbreziny

Autobusová stanica – ul. Garbiarska, centrum – Podbreziny, otočka

Autobusová stanica – ul. Borbisova – ul. 1. mája Rachmaninovo nám. – ul. Borbisova – Podbreziny

Autobusová stanica – ul. Čs. brigády – Podbreziny

Autobusová stanica – ul. Borbisova – Okoličné – Podbreziny

Podbreziny – ul. Borbisova – Demänovská cesta, Vojenská akadémia

AquaPark – Autobusová stanica – ul. Borbisová – Podbreziny

Autobusová stanica – Kamenné pole, TESCO – Kaufland – ul. Garbiarska, centrum – ul. Borbisova – Podbreziny