ARRIVA Liorbus, a.s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2015. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu, Žilina, Oddiel: Sa, VI. Č.: 10334/L

Základnou činnosťou spoločnosti je :

  • regionálna linková doprava
  • mestská hromadná doprava
  • vnútroštátna linková doprava
  • príležitostná doprava

Nadväzujúce dopravné služby – predaj a miestenkovanie cestovných lístkov pre územie Slovenskej a Českej republiky v systéme AMS.

Sídlo:

ARRIVA Liorbus, a.s.

Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok