TESCO BUS od 1.5.2019 nepremáva

Od 1.5.2019 nebude premávať
Linka 505014 – Podbreziny – TESCO a späť
(zmluvná preprava – Tesco bus)

Zároveň budú premávať cez TESCO spoje liniek

MAD Liptovský Mikuláš:
MAD 8, spoj č. 8 s odchodom z Podbrezín o 05:12 hod. cez prac. dni
MAD 11, spoj č. 20 s odchodom z Podbrezín o 05:05 hod. cez SO, NE
MAD 11, spoj č. 39 s odchodom z aut. stanice o 22:10 hod. cez SO, NE
MAD 11, spoj č. 53 s odchodom z aut. stanice o 22:17 hod. cez prac. dni