Dočasné zrušenie autobusovej zastávky v Liptovskom Mikuláši, ulica Revolučná

Názov zastávky LM, ul. Revolučná, pamätník ŽSN (LM Koželužňa) smer LM AS

Na základe stretnutia zástupcov Arriva Liorbus a.s., Mesta Liptovský Mikuláš, Polície a OSP sa z bezpečnostných dôvodov dočasne ruší zastávka LM, ul. Revolučná, pamätník ŽSN (LM Koželužňa) smer LM AS od 11.12.2018 (utorok).

Všetky autobusy (mestskej aj prímestskej) dopravy budú zastavovať:

– na dočasnej novovytvorenej zastávke LM, ul. Štefánikova
alebo
-na zastávke LM, Komenského ulica MŠ

v zmysle platných cestovných poriadkov.

Zmena zastavovania bude až do vyriešenia situácie a zriadenia bezpečnej zastávky Mestom Liptovský Mikuláš.

Informujeme vážených cestujúcich, aby prípadné sťažnosti, návrhy a pod. adresovali priamo na Mesto Liptovský Mikuláš, odbor ŽP a dopravy ako zriaďovateľa zastávok v meste.

Ďakujeme za pochopenie.