Európsky týždeň mobility – Cestujte autobusom ARRIVA a vyhrajte

Spoločnosť ARRIVA sa aj tento rok iniciatívne zapojila do kampane počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra 2020. V rámci kampane vyzýva ARRIVA cestujúcich, ale aj širokú verejnosť, aby využívali služby verejnej autobusovej dopravy alebo si zvolili iný spôsob dopravy ako auto.

 

Vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja, ak požiadate o vydanie čipovej karty v zákazníckych centrách ARRIVA Liorbus, a.s. počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra, čipovú kartu získate zadarmo. Viac informácií nájdete TU.

 

 

Pre všetkých cestujúcich je pripravené veľké zlosovanie kreditov na čipové karty v celkovej hodnote viac ako 2.500 €.

Pravidlá súťaže: Cestujúci, ktorí si počas Európskeho týždňa mobility kúpia čipovú kartu s kreditom minimálne 10 € alebo dobijú kredit v minimálnej hodnote 10 € na čipovej karte, postúpia automaticky do zlosovania o kredity v nasledovných hodnotách:

3 x 30 €  •  2 x 20 €   •   10 x 10 €   •   55 x 5 €

 

 

Nová sezóna cyklobusu štartuje 6. júna

Milí cestujúci,

so zlepšujúcim sa počasím a blížiacimi sa prázdninami Vám ponúkame možnosť spoznávať krásy regiónu Liptova a Oravy aj využitím cyklobusov, ktoré túto sezónu štartujú už od soboty 6. júna.

Cyklobusy sú vybavené špeciálnym nosičom na bicykle a budú premávať do septembra počas víkendov a cez letné prázdniny každý deň.

Cestovné lístky si cestujúci môžu zakúpiť u vodiča – cena lístka je podľa platných tarifných podmienok spoločnosti ARRIVA Liorbus a cena za prepravu bicykla je 0,50 eur.

Informácie o trasách a a cestovných poriadkoch nájdete na stránke TU.

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti ARRIVA Liorbus

Cestujúci, ktorí využívajú služby spoločností ARRIVA na Slovensku, mohli od 2. januára do 30. apríla vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb. Do prieskumu spokojnosti sa v rámci Slovenska zapojilo vyše 7 000 respondentov. Okrem vyjadrenia svojho názoru sa tiež mohli zapojiť do súťaže o smartfóny Samsung.

V prieskume spokojnosti, ktorý obsahoval desať otázok, mali cestujúci ARRIVA Liorbus možnosť posudzovať kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch či komunikáciu a správanie vodičov. Viac ako polovica opýtaných využíva dopravu na dennej alebo takmer na dennej báze.


Zistili sme, že zhruba tri štvrtiny respondentov používajú dopravnú čipovú kartu, čo vnímame ako pozitívny výsledok, keďže jej implementácia do dopravy bola jedným z našich cieľov. Najmä v súčasnom období predstavuje najbezpečnejší a zároveň cenovo najvýhodnejší spôsob úhrady cestovného.

Celkovú spokojnosť s úrovňou poskytovaných služieb spoločnosťou ARRIVA Liorbus hodnotili cestujúci na stupnici od 1 do 5, kde 5 znamená úplnú spokojnosť. Priemerná úroveň spokojnosti z vyhodnotených dotazníkov pri hodnotení kvalitatívnych ukazovateľov je 3,9, pričom najlepšie hodnotenou službou je dostupnosť informácií o spojoch a tarifách a čistota v autobusoch.

Názor cestujúcich a ich skúsenosti s našimi službami sú pre nás veľmi dôležité. Vďaka spätnej väzbe, ktorú sme prostredníctvom dotazníkov získali, môžeme služby ďalej zlepšovať a napredovať v plnení stanovených cieľov v súlade s našou stratégiou a hodnotami. Spokojní cestujúci vo verejnej doprave sú zároveň predpokladom pre zníženie počtu áut v uliciach a znamená to aj menšiu záťaž na životné prostredie.

Teší nás, že viac ako polovica cestujúcich zapojených do prieskumu pozoruje zlepšenie poskytovaných služieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Do prieskumu sa môžu cestujúci zapojiť aj naďalej a vyjadriť tak názor a mieru spokojnosti s využívanými službami.

Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí vyjadrili svoj názor, aj na základe spätnej väzby môžeme ďalej zlepšovať poskytované služby k spokojnosti našich cestujúcich.

Doprava počas Veľkej noci

Vážení cestujúci,

cestovné poriadky mestskej a prímestskej dopravy spoločnosti ARRIVA Liorbus zohľadňujú mimoriadnu situáciu a počas veľkonočných sviatkov budú premávať v sviatočnom režime. Doprava je zabezpečovaná v súlade s opatreniami prijatými jednotlivými samosprávami.