S cieľom skvalitnenia služieb a rýchlejším vybavením cestujúcich v autobusoch v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Dolnom Kubíne, Námestove a Trstenej spoločnosť ARRIVA Liorbus v rámci prvej etapy inštalovala do 30 autobusov nové palubné počítače.

Okrem rýchlejšej komunikácie s dispečerským pracoviskom, prinášajú promtnejšie vybavenie cestujúcich pri nastupovaní a kupovaní cestovného lístka. Vodičovi autobusu zobrazujú interaktívnu mapu s naplánovanou trasou konkrétnej linky. Súčasťou strojčekov je aj GPS zariadenie, ktoré zabezpečuje lokalizáciu autobusu a prenos dát na dispečing.

Veríme, že aj táto investícia prispeje k zatraktívneniu autobusovej dopravy pre cestujúcich a zvýši kvalitu cestovania verejnou dopravou.