Zmeny CP MHD Nové Zámky od 15.5.2020

Oznamujeme, že od 15.5.2020 budú znovu prevádzkované spoje v nedeľu do kostola.

404001  MHD 1

sp.č. 07 – opätovne prevádzkovaný spoj od 15.5.2020

sp.č. 14 – opätovne prevádzkovaný spoj od 15.5.2020

sp.č. 15 – opätovne prevádzkovaný spoj od 15.5.2020

sp.č. 16 – opätovne prevádzkovaný spoj od 15.5.2020

sp.č. 17 – opätovne prevádzkovaný spoj od 15.5.2020

sp.č. 18 – opätovne prevádzkovaný spoj od 15.5.2020

404001 MHD Nové Zámky 01 od 15.5.2020

 

404004  MHD 4

  1. č. 06 – opätovne prevádzkovaný spoj od 15.5.2020
  2. č. 11 – opätovne prevádzkovaný spoj od 15.5.2020

404004 MHD Nové Zámky 04 od 15.5.2020

 

404008  MHD 8

sp.č. 09 – opätovne prevádzkovaný spoj od 15.5.2020

sp.č. 11 – opätovne prevádzkovaný spoj od 15.5.2020

 

404008 MHD Nové Zámky 08 od 15.5.2020

 

404009  MHD 9

sp.č. 07 – opätovne prevádzkovaný spoj od 15.5.2020

404009 MHD Nové Zámky 09 od 15.5.2020