Zmeny CP MHD Nové Zámky od 1.9.2022

SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch mestských autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť OJ Nové Zámky s platnosťou od 1. septembra 2022
404001 MHD 1
Sp. č. 19 – zrušený
Sp. č. 16 – úprava znamienka „⑥†“ na „†“
Sp. č. 05 – úprava znamienka „X“ na „X⑥“
Sp. č. 02 – nový spoj s odchodom zo zastávky Berek o 8:10 hod, ošetrený znamienkom „⑥“