Zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy od 16. januára 2023

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť  s platnosťou od  16. januára 2023

Nové Zámky

401412 Komárno – Nové Zámky

č. 30 – úprava odchodu z 16:20 hod. na 16:25 hod.

404 403  Nové Zámky – Palárikovo – Šaľa

č. 24 – úprava odchodu z 04:05 hod. na 04:00 hod.

č. 53 – úprava medzičasov medzi Palárikovo ObU a Palárikovo, žel.st.

č. 45 – úprava medzičasov medzi Palárikovo ObU a Palárikovo, žel.st.

č. 49 – úprava medzičasov medzi Palárikovo ObU a Palárikovo, žel.st.

č. 17 – úprava odchodu z 16:37 hod. na 16:40 hod.

404410 Nové Zámky – Veľké Lovce

č. 04 – úprava odchodu z 04:35 hod. na 04:30 hod.

404 427  Nové Zámky – Šurany – Trávnica

č. 02 – úprava odchodu z 4:23 hod. na 4:15 hod.

 

Šaľa:

405 404  Šaľa – Kolárovo – Komárno

č. 22 – úprava odchodu z 5:45 hod. na 5:35 hod.

č. 27 – úprava odchodu z 13:30 hod. na 13:35 hod.

č. 04 – úprava odchodu z 04:00 hod. na 03:50 hod.

405 405  Selice – Šaľa – Galanta

č. 01 – úprava odchodu z 4:20 hod. na 4:15 hod.