OJ Komárno:

401406 Komárno-Kolárovo-Dedina Mládeže-Zemné od 1.1.2020

nový spoj č. 03 – s odchodom z Komárna, aut. st. o 6:15 hod. ošetrený znamienkom X11

nový spoj č. 46 – s odchodom z Dediny Mládeže o 7:05 hod. ošetrený znamienkom X11

č. 07 – ošetrený znamienkom X10

č. 14 – ošetrený znamienkom X10

č. 13 – úprava odchodu z 7:05 hod. na 6:55 hod.

č. 20 – úprava odchodu z 7:15 hod. na 7:05 hod.

 

OJ Nové Zámky:

402449 Želiezovce-Nové Zámky od 1.1.2020

Zmena trasovania z dôvodu ukončenia úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

404410 Nové Zámky-Veľké Lovce od 1.1.2020

Zmena trasovania z dôvodu ukončenia úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

sp.č. 02 – úprava odchodu z 04:35 hod. na 04:40 hod.

sp.č. 04 – úprava odchodu z 04:35 hod. na 04:40 hod.

404411 Nové Zámky-Dvory nad Žitavou-Pribeta-Branovo od 1.1.2020

Zmena trasovania z dôvodu ukončenia úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

č. 02 – zrušený

sp.č. 26 – zrušený úsek Nové Zámky, aut.st. – Nové Zámky, Šurianska cesta

sp.č. 32 – zrušená negatívna značka „46“

404415 Nové Zámky-Dubník-Strekov-Gbelce-Štúrovo od 1.1.2020

Zmena trasovania na spojoch 14, 23, 24 z dôvodu ukončenia úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

404419 Nové Zámky-Čechy-Kolta-Dedinka-Bardoňovo-Pozba od 1.1.2020

Zmena trasovania z dôvodu ukončenia úplnej uzávierky – rekonštrukcia mosta v Nových Zámkoch na ceste I/75

sp.č. 02 – úprava odchodu z 04:25 hod. na 04:30 hod.

404425 Nové Zámky-Šurany-Tvrdošovce-Jatov-Rastislavice od 1.1.2020

Sp. č. 35 – úprava odchodu z 6:15 hod. na 6:10 hod.

404434 Nové Zámky-Šurany-Dedinka od 1.1.2020

Sp. č. 34 – úprava jazdnej doby

OJ Levice:

402422 Levice-Veľký Ďur-Lok-Tehla-Lula platí od 01.01.2020

č. 23 – zrušená zachádzka do obce Jesenské(požiadavka obce Jesenské)