Zmeny cestovných poriadkov MHD v meste Levice, Šahy od 11.12.2022

Súpis zmien:

402101 / MHD 1

sp.č. 03 – odchod spoja je upravený na 9:35 hod. (turnusový obeh)

05 – odchod spoja je upravený na 6:40 hod. (zrušená zachádzka na Krížny vrch)

07 – odchod spoja je upravený na 04:53 hod. (turnusový obeh)

15 – odchod spoja je upravený na 11:10 hod. (prípoj od MHD 10)

17 – nový spoj v ,X31, s odchodom 7:15 hod. zo zastávky Levice,AS-žel.st.,(obsluha zastávky Krížny vrch,otoč)

21 – upravená jazdná doba

27 – odchod spoja je upravený na 8:33 hod. (turnusový obeh)

402103/ MHD 3

sp.č. 01 – odchod spoja je upravený na 05:10 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

07 – odchod spoja je upravený na 20:50 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

05 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

06 – odchod spoja je upravený na 15:35 hod.(prípoj od vlaku na AS-Žel.st.)

12 – doplnená zastávka Sätojánska pustatina

17 – odchod spoja je upravený na 17:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

19 – odchod spoja je upravený na 4:58 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

25 – odchod spoja je upravený na 21:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

29 – odchod spoja je upravený na 13:00 hod.(požiadavka firmy Cloetta)

402104 / MHD 4

sp.č.01 – odchod spoja je upravený na 5:10 hod. (turnusový obeh)

02 – nový spoj s odchodom 15:30 hod. z M.Kiaru do Levíc v ,60,(premáva medzi vianočnými sviatkami)

06 – odchod spoja je upravený na 4:46 hod. a zmena znamienka na ,X31,(turnusový obeh)

07 – odchod spoja je upravený na 8:43 hod.(turnusový obeh)

08 – odchod spoja je upravený na 9:40 hod.(turnusový obeh)

11 – odchod spoja je upravený na 11:15 hod.(turnusový obeh)

21 – odchod spoja je upravený na 9:40 hod. a spoj je predĺžený po Vinohrady

402105 / MHD 5

č. 02 – odchod spoja je upravený na 16:35 hod.(turnusový obeh)

05 – odchod spoja je upravený na 22:22 hod. (turnusový obeh)

11 – odchod spoja je upravený na 16:20 hod. (turnusový obeh)

402108 / MHD 8

sp.č. 07 – spoj je vedený zo sídl.Vinohrady s odchodom 14:29 hod. (turnusový obeh)

31 – spoj je vedený zo sídl.Vinohrady s odchodom 14:29 hod. (turnusový obeh)

402109 / MHD 9

sp.č. 05 – odchod spoja je upravený na 5:30 hod.(úprava odchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 8:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

17 – odchod spoja je upravený na 4:35 hod.(úprava odchodov vlakov) a úprava trasy spoja

19 – odchod spoja je upravený na 9:17 hod.(úprava odchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 11:18 hod.(úprava odchodov vlakov)

29 – odchod spoja je upravený na 13:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

35 – odchod spoja je upravený na 15:35 hod.,upravená jazdná doba(úprava príchodov vlakov)

39 – odchod spoja je upravený na 10:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

41 – odchod spoja je upravený na 17:25 hod.(úprava odchodov vlakov)

43 – odchod spoja je upravený na 19:10 hod.(úprava odchodov vlakov)

402110 / MHD 10

sp.č. 07 – odchod spoja je upravený na 7:47 hod.(úprava príchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

13 – zrušený(úprava príchodov vlakov)

15 – odchod spoja je upravený na 8:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

17 – zrušený(úprava príchodov vlakov)

19 – odchod spoja je upravený na 9:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 10:45 hod.(úprava príchodov vlakov)

31 – spoj je vedený zo sídl.Vinohrady s odchodom 13:50 hod. a spoj je predĺžený po Vinohrady(úprava

príchodov vlakov)

37 – odchod spoja je upravený na 18:55 hod.(úprava príchodov vlakov)

41 – odchod spoja je upravený na 21:50 hod.(úprava príchodov vlakov)

45 – odchod spoja je upravený na 19:50 hod.(úprava príchodov vlakov)

402111 / MHD 11

sp.č. 03 – odchod spoja je upravený na 18:37 hod.(turnusový obeh)

07 – odchod spoja je upravený na 10:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 12:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

13 – odchod spoja je upravený na 14:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

19 – odchod spoja je upravený na 16:05 hod.(úprava príchodov vlakov)

51 – odchod spoja je upravený na 7:55 hod.(úprava príchodov vlakov)

53 – odchod spoja je upravený na 18:37 hod.,zrušená zachádzka na Nám.hrdinov(turnusový obeh)

402112 / MHD 12

sp.č. 01 – odchod spoja je upravený na 12:45 hod.

03 – odchod spoja je upravený na 06:56 hod.

05 – odchod spoja je upravený na 7:17 hod.(úprava odchodov vlakov)

07 – odchod spoja je upravený na 09:15 hod.(úprava odchodov vlakov)

11 – odchod spoja je upravený na 11:15 hod.(úprava odchodov vlakov)

13 – odchod spoja je upravený na 16:40 hod.(úprava odchodov vlakov)

15 – odchod spoja je upravený na 13:15 hod. zapracovaná zastávka CITY PARK(úprava odchodov vlakov)

21 – odchod spoja je upravený na 15:13 hod.(úprava odchodov vlakov)

23 – odchod spoja je upravený na 16:00 hod.

27 – upravená jazdná doba

29 – odchod spoja je upravený na 19:01 hod.(úprava odchodov vlakov)

31 – odchod spoja je upravený na 19:17 hod.(úprava odchodov vlakov)

 

402169 / MHD SH

č. 01 – odchod spoja je upravený na 6:28 hod. (posun vlaku)

02 – odchod spoja je upravený na 6:45 hod. (prípoj od vlaku)

03 – nový spoj s odchodom 13:00 hod. v ,X10, zo zastávky Mládežnícka ul. (prípoj na vlak)

04 – odchod spoja je upravený na 7:15 hod. (turnusový obeh)

05 – odchod spoja je upravený na 6:53 hod. (turnusový obeh)

06 – zrušený(zrušený vlak)

16 – odchod spoja je upravený na 6:45 hod. (prípoj od vlaku)