Zmena prevádzky na autobusovej stanici v Komárne

Oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu rekonštrukcie prístreškov  na autobusovej stanici v Komárne sú nástupištia premiestnené nasledovne:

Nástupište č.09 až č. 12 premiestnené pod piaty prístrešok.

Nástupište č.17 až č. 23  znovu v prevádzke pod štvrtým prístreškom

Nástupište MHD 4, 13 až 16, premiestnené pod štvrtý prístrešok.

Nástupište 3 mimo prevádzky

Prosíme cestujúcich, aby čakali autobusy v zmysle označenia dočasných nástupíšť.