Zmena obsluhy MHD v Nových Zámkoch počas úplnej uzávierky na ul. Bitúnkovej od 29.6.2020

Upozorňujeme cestujúcich, že počas úplnej uzávierky miestnej komunikácie v Nových Zámkoch na ul. Bitúnkovej z dôvodu realizácie stavby

„Obnova povrchov miestnych komunikácií v Nových Zámkoch – II. Etapa“

v termíne od 29.6.2020 do ukončenia uzávierky  zastávka MHD Nové Zámky, Bitúnková nebude obsluhovaná mestskou hromadnou dopravou.