Zmena cestovných poriadkov od 1.4.2021

Súpis zmien v cestovných poriadkoch s platnosťou od  1. apríla 2021

OJ Levice:

402422_20210104

402422 Levice – Veľký Ďúr – Lok  – Tehla – Beša/Lula

č. 04 – odchod spoja je upravený z 5:15 hod. na 05:00 hod., prestup do Mochoviec a PP Géňa

 

402445_20210104

402445 Želiezovce – Málaš – Tekovské Lužany – Čaka

č. 10 – spoj je vedený cez obec Málaš a Nýrovce, zmena znamienka na ,X11,

č. 14 – zrušený, spoje č.10 a 18 sú vedené cez obec Málaš

č. 18 – nový spoj s odchodom 12:40 hod. v ,X10, spoj je vedený cez obec Málaš a Nýrovce