Zmena cestovných poriadkov od 1.11.2020

Súpis zmien v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť s platnosťou od  1. novembra 2020

 

OJ Komárno:

401409 Komárno-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.11.2020

–          zastávka Velký Meder, AS zrušená

–          nová zastávka Veľký Meder, žel. st.

Spoj č. 03 – zapracovaná zastávka Veľký Meder, Obchodná akadémia

401415 Komárno-Veľké Kosihy-Čičov-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.11.2020

–          zastávka Velký Meder, AS zrušená

–          nová zastávka Veľký Meder, žel. st.

Spoj č. 05 – zapracovaná zastávka Veľký Meder, Obchodná akadémia

OJ Levice:

402462 Šahy-Slatina-Dudince-Plášťovce od 1.11.2020

sp. č. 05 –  zrušená zachádzka H.Semerovce-Hokovce-Slatina, úprava medzičasov

sp. č. 11 –  zrušená zachádzka H.Semerovce-Hokovce-Slatina, úprava medzičasov

402468 Šahy-Dudince od 01.11.2020

–          zrušená zastávka Slatina,Bača

sp. č 01 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.02 – odchod spoja je upravený na 5:07 hod. a zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce, úp. medzičasov

sp. č.04 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.05 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.06 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.07 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.08 – zrušené zastávky H.Semerovce,Pustá Ves,H.Semerovce,otoč,úprava medzičasov

sp. č.09 – odchod spoja je upravený na 5:45 hod. a zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.11 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov, úprava medzičasov

sp. č.13 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov, úprava medzičasov

sp. č.14 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.15 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.16 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.17 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.18 – odchod spoja je upravený na 12:10 hod. a zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úp.medzičasov

sp. č.20 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.22 – odchod spoja je upravený na 18:10 hod. a zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úp. medzičasov

sp. č.23 – zrušená zachádzka H.Semerovce, Hokovce,Slatina,úprava medzičasov

sp. č.24 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.25 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.26 – odchod spoja je upravený na 14:15 hod. a zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce, úp. medzičasov

sp. č.27 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.29 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.30 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.31 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.32 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.33 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.34 – odchod spoja je upravený na 18:10 hod. a zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce, úp. medzičasov

sp. č.38 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.39 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.40 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov

sp. č.44 – zrušená zachádzka Slatina,Hokovce,H.Semerovce,úprava medzičasov