Obmedzenie spojov prímestských autobusových liniek od 1.11.2020

Oznamujeme, že dňom 1.11.2020 budú obmedzené spoje nasledovne:

Význam značky X34 –  nepremáva od 1.11. do 12.12.

OJ Komárno:

401406 Komárno-Kolárovo-Dedina Mládeže-Zemné od 1.11.2020

č. 61 – zmena znamienka X10 na X34

č. 66 – zmena znamienka X10 na X34

401408 Komárno-Nové Zámky-Šurany-Nitra od 1.11.2020

č. 11 – doplnenie významu znamienka7(53) – nepremáva v období od 1.11.2020 do 12.12.2020

č. 12 – doplnenie významu znamienka7(53) – nepremáva v období od 1.11.2020 do 12.12.2020

401412 Komárno-Nové Zámky od 1.11.2020

č. 10 – zmena znamienka X10 na X34

401415 Komárno-Veľké Kosihy-Čičov-Zemianska Olča-Veľký Meder od 1.11.2020

č. 12 – zmena znamienka X10 na X34

401417 Komárno-Okoličná na Ostrove-Zemianska Olča-Tôň od 1.11.2020

č. 04 – zmena znamienka X10 na X34

 OJ Levice:

402401 Levice-Tlmače-Kozárovce-Zlaté Moravce platí od 1.11.2020

č. 10 – zmena znamienk z ,X10, na ,X34,

402414 Levice-Zbrojníky-Želiezovce platí od 01.11.2020

č. 06 – zmena znamienk z ,X10, na ,X34,

19 – zmena znamienk z ,X10, na ,X34,

402415 Levice-Žemliare-Želiezovce platí od 1.11.2020

č. 24 – zmena znamienk z ,X10, na ,X34,

402416 Levice-Starý Hrádok-Jur nad Hronom-Šarovce-Želiezovce platí od 01.11.2020

č. 09 – zmena znamienk z ,X10, na ,X34,

402424 Levice-Starý Tekov-Tlmače platí od 1.11.2020

č 29 – zmena znamienk z ,X10, na ,X34,

38 –  zmena znamienk z ,X10, na ,X34,

402466 Šahy-Ip.Sokolec-Želiezovce-Nové Zámky platí od 01.11.2020

č.03 – zmena znamienk z ,X10, na ,X34,

12 –  zmena znamienk z ,X10, na ,X34,

402462 Šahy-Slatina-Dudince-Plášťovce od 1.11.2020

č. 05 – zrušená zachádzka H.Semerovce-Hokovce-Slatina, úprava medzičasov

11 –  zrušená zachádzka H.Semerovce-Hokovce-Slatina, úprava medzičasov

 

OJ Nové Zámky:

402449 Želiezovce-Nové Zámky od 1.11.2020

č. 15 – doplnenie významu znamienka7(53) – nepremáva v období od 1.11.2020 do 12.12.2020

č. 16 – doplnenie významu znamienka7(53) – nepremáva v období od 1.11.2020 do 12.12.2020

404406 Nové Zámky-Komjatice-Nitra od 1.11.2020

č. 23 – zmena znamienka X10 na X34

404410 Nové Zámky-Veľké Lovce od 1.11.2020

č. 41 – zmena znamienka X10 na X34

č. 46 – zmena znamienka X10 na X34

č. 44 – zmena znamienka X10 na X34

404418 Dvory nad Žitavou-Nové Zámky-Andovce-Zemné-Kolárovo od 1.11.2020

č. 36 – zmena znamienka X31 na X34

č. 47 – zmena znamienka X31 na X34

404425 Nové Zámky-Šurany-Tvrdošovce-Jatov-Rastislavice od 1.11.2020

č. 04 – zrušený úsek Tvrdošovce, ZŠ – Šurany

č. 05 – zmena znamienka X10 na X34

č. 01 – zmena znamienka X62 na X34

č. 10 – zmena znamienka X62 na X34

404430 Nové Zámky-Tekovské Lužany-Levice od 1.11.2020

č. 2 – zmena znamienka X na X34

404434 Nové Zámky-Šurany-Dedinka od 1.11.2020

č. 19 – zmena znamienka X10 na X34

č. 26 – zmena znamienka X10 na X34

č. 25 – zmena znamienka X10 na X34

OJ Štúrovo:

404444 Štúrovo-Kravany nad Dunajom-Modrany od 1.11.2020

č. 11 – zmena znamienka X10 na X34

č. 14 – zmena znamienka X10 na X34

404448 Štúrovo-Chľaba od 1.11.2020

č. 08 – zmena znamienka X10 na X34

 OJ Šaľa:

405401 Šaľa-Šoporňa-Sereď od 1.11.2020

č. 05 – zmena znamienka X10 na X34

č. 74 – zmena znamienka X10 na X34

405404 Šaľa-Kolárovo-Komárno od 1.11.2020

č. 39- zmena znamienka X10 na X34

č. 44- zmena znamienka X10 na X34

405406 Šaľa-Kráľov Brod-Trstice od 1.11.2020

č. 35- zmena znamienka X10 na X34