MHD Štúrovo počas sviatkov Veľkej noci nepremáva.

Na základe rozhodnutia mesta Štúrovo mestská hromadná doprava v Štúrove v dňoch

10.4.2020 NEPREMÁVA

11.4.2020 premáva v zmysle cestovných poriadkov ako v sobotu

12.4.2020 NEPREMÁVA

13.4.2020 NEPREMÁVA

 

Prevádzka MHD Štúrovo počas sviatkov Veľkej noci – oznam