Pozastavujeme prevádzkovanie kostolných spojov na MHD Nové Zámky dňom 10.1.2021.

Oznamujeme cestujúcim, že od 10. januára 2021 bude pozastavené prevádzkovanie spojov na MHD v Nových Zámkoch, ktoré zabezpečujú v nedeľu dovoz do kostola a a odvoz z kostola .

MHD 1/ spoje 17, 14, 7, 18, 15, 16

MHD 4/ spoj 6, 11

MHD 8/ spoje 9,11

MHD 9/ spoj 7