MHD Komárno od 13.5.2020 znovu premáva!

Mesto Komárno vydalo rozhodnutie, že dňom 13. mája 2020 (streda) bude opätovne spustená MHD KN v zmysle doluuvedených cestovných poriadkov.

MHD Komárno bude od 13.5.2020 premávať v režime  školských prázdnin bez obsluhy mestskej časti Harčáš

Nástup do autobusu je povolený len zadnými dverami

Naďalej platí bezplatná preprava cestujúcich

401002 MHD Komárno 02 od 13.5.2020

401003 MHD Komárno 03 od 13.5.2020

401008 MHD Komárno 08 od 13.5.2020