MHD Komárno – pozastavenie obsluhy mestskej časti Harčáš

Na základe rozhodnutia mesta Komárno a v zmysle nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne s okamžitou platnosťou pozastavujeme obsluhu mestskej časti Harčáš autobusmi mestskej hromadnej dopravy až do odvolania. Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 4.2.2021 (štvrtok) od 12:00 hod.

Dotknuté autobusové spoje:

401002/22 – pozastavené prevádzkovanie spoja

401002/25 – pozastavené prevádzkovanie spoja

401002/29 – pozastavené prevádzkovanie spoja

401002/30 – pozastavené prevádzkovanie spoja

401002/23 – pozastavené prevádzkovanie spoja v úseku Vnútorná okružná, Váh – Harčáš

401002/26 – pozastavené prevádzkovanie spoja v úseku Vnútorná okružná, Váh – Harčáš

401002/31 – pozastavené prevádzkovanie spoja v úseku Vnútorná okružná, Váh – Harčáš

401002/34 – pozastavené prevádzkovanie spoja v úseku Vnútorná okružná, Váh – Harčáš