Bezplatné cestovanie žiakov ZŠ na MHD v Nových Zámkoch