Vyhľadať
Close this search box.

Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.7.2022

Linka 403 402 Nitra-Sereď-Trnava

 • Spoj 31 s odchodom z AS Nitra o 12.00 h , upravené trasovanie spoja. Na spoji zrušené zastávky Križžovany nad Dudváhom, poššta; Zavar, Hlavná; Zavar, obec; Zavar, Logistický park; Zavar, Automobilová a Trnava, Strojárenská ul.rázc.. Pridané zastávky Trnava, Nitrianska ul.; Trnava, Kollárova ul. a Trnava, AS
 • Spoj 36 s odchodom zo zast. Zavar, Automobilová o 14.34 h , upravené trasovanie spoja. Na spoji zrušené zastávky Zavar, Logistický park a Zavar, Automobilová. Pridané zastávky Trnava, Nitrianska ul.; Trnava, Kollárova ul.; Trnava, AS; Vlčkovce, OcÚ a Vlčkovce, cukrovar. Spoj bude začínať z AS Trnava,  s odchodom o 14.45 h.
 • Spoje 34 a 43 zrušené.
 • Na spojoch 4,24,26,28,30,32,1,23,25,27,29 pridaná zastávka Dolná Streda, pošta

Linka 403 404 Nitra-Zbehy-Alekšince-Lukáčovce

 • Na spoji 14 s odchodom zo zastávky Lukáčovce, kaštieľ o 8.00 h , doplnené na zastávkach Nitra, Ferenit a Nitra, Rastislavova obmedzenie. Zastávky sa môžu využiť výlučne iba pre výstup cestujúcich.

Linka 403 414 Nitra-Dolné Obdokovce-Čeladice

 • Spoj 6 s odchodom zo zastávky Čeľadice, Rybník o 4.40 h , posunutý na odchod 4.35 h

Linka 403 424 Nitra-Duslo,Šaľa-Rastislavice

 • Na spojoch 2,15 a 18 zabezpečujúcich návoz a odvoz do Dusla Šaľa, k Nitrianskej bráne zmena znamienka. Spoje budú premávať iba v pracovných dňoch. Rušia sa soboty a nedele.
 • Spoje 21 a 25 s odchodom v sobotu a vo sviatok zo zast. Šaľa, Duslo, Nitrianska brána o 6.15 h zrušené
 • Nový spoj 22 s odchodom o 16.30 h v sobotu a vo sviatok zo zast. Rastislavice, Jednota po Mojmírovce, OcÚ s prípojom na zast. Mojmírovce, OcÚ na linku 403422/30 do Nitry
 • Spoj 8 s odchodom zo zast. Rastislavice, Jednota o 10.15 h zmenené znamienko. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni
 • Nový spoj 24 s odchodom zo zast. Rastislavice, Jednota o 9.35 h. Spoj bude premávať iba v sobotu

Linka 403 423 Nitra-Šaľa

 • Spoj 34 s odchodom zo zast. Šaľa, žel. st. o 6.35 h , posunutý na odchod 6.20 h a pridané znamienko, nadväzuje na zast. Cabaj.Čápor, rázc. na linku 403422/15
 • Nový spoj 43 s odchodom o 4.55 h z AS Nitra. Spoj bude premávať v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. Spoj počká na zast. Cabaj-Čápor, rázc. linku 403422/2
 • Na spoji 3 s odchodom o 5.20 h z AS Nitra zmenené znamienko. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni
 • Na spoji 23 s odchodom o 17.10 h z AS Nitra zmenené znamienko. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni
 • Na spoji 19 s odchodom o 16.50 h z AS Nitra zmenené znamienko. Spoj bude premávať v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. Spoj počká na zast. Cabaj-Čápor, rázc. linku 403422/30

Linka 403 422 Nitra-Veľká Dolina

 • Na víkendovom spoji 15 s odchodom o 6.30 h z AS Nitra upravené trasovanie.  Spoj bude mať koncovú zastávku Poľný Kesov, kúpalisko. Pridaná poznámka – spoj počká na zast. Cabaj-Čápor, rázc. na linku 403423/34
 • Na spoji 2 s odchodom zo zast. Veľká Dolina, OcÚ o 4.30 h doplnené znamienko – spoj nadväzuje v sobotu, v nedeľu a vo sviatok na zast. Cabaj-Čápor, rázc. na linku 403423/43
 • Na spoji 30 s odchodom zo zast. Veľká Dolina, OcÚ o 16.35 h doplnené znamienko – spoj nadväzuje v sobotu, v nedeľu a vo sviatok na zast. Cabaj-Čápor, rázc. na linku 403423/19 + doplnenie prázdneho trojuholníka o 403424/22
 • Spoj 14 s odchodom zo zast. Veľká Dolina, OcÚ o 8.00 h zmenené znamienko. Spoj bude premávať iba počas pracovných dní
 • Spoj 28 s odchodom zo zast. Veľká Dolina, OcÚ o 8.00 h zmenené znamienko. Spoj bude premávať v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. Spoj bude mať východziu zastávku Poľný Kesov, kúpalisko s odchodom o 7.50 h
 • Na spoji 29 s odchodom o 19.30 h z AS Nitra doplnená obsluha zastávky Poľný Kesov, kúpalisko

Linka 403 421 Nitra-Rastislavice

 • Spoj 1 s odchodom z AS Nitra o 11.00 h , posunutý na odchod 9.30 h
 • Nový spoj 2 s odchodom zo zastávky Rastislavice, Jednota o 10.20 h. Premávať bude v sobotu.

Linka 403 420 Nitra-Štefanovičová-Rastislavice

 • Spoj 4 s odchodom zo zastávky Rastislavice, Jednota o 8.10 h zmenené znamienko. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni

Linka 406 415 Topoľčany – Závada – Podhradie

 • Spoj 18 a 54 s odchodom zo zastávky Podhradie, pod hradom o 10.00 h , upravený na odchod 9.40 h

Linka 406 416 Topoľčany – Prašice – Nemečky

 • Spoj 23 s odchodom z AS Topoľčany o 15.45 h, bude zachádzať cez zastávku Velušovce, RD

Zdieľaj:

Novinky

Úspešný vstup do nového roka 2024

Milí naši cestujúci, k prianiu úspešného vstupu do nového roka, osobných a pracovných úspechov v roku 2024, pripájame poďakovanie za Vašu dôveru. Vaša ARRIVA