Oznámenie o preložení autobusovej zastávky Veľký Cetín, ZŠ

ARRIVA NITRA a.s. ako prevádzkovateľ prímestskej autobusovej dopravy na základe konania hodových slávností v obci Veľký Cetín presúva obsluhu autobusovej zastávky Veľký Cetín, ZŠ pred pohostinstvo Kadarka.

Zastávka Veľký Cetín, ZŠ bude preložená pred pohostinstvo Kadarka v dňoch: od 1.7.2022 (piatok) do 4.7.2022 (pondelok)

Odchody a príchody z náhradnej zastávky spred pohostinstva budú korešpondovať s odchodmi a príchodmi zo zastávky Veľký Cetín, ZŠ.