Upozornenie na povinnosť nosiť rúško

Vážení cestujúci,

v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození zdravia aj naďalej platí v prostriedkoch verejnej dopravy povinnosť mať prekryté ústa a nos rúškom alebo inou vhodnou alternatívou. Výnimku z tejto povinnosti majú len osoby uvedené v platnom znení predmetného opatrenia (aktuálne sú to deti do 3 rokov veku a osoby so závažnými poruchami autistického spektra).

Vodič alebo revízor má právo cestujúceho, ktorý toto nariadenie nerešpektuje, vylúčiť z prepravy. V prípade nutnosti asistencie polície, môže táto cestujúcemu udeliť blokovú pokutu do výšky 1000 €, v prípade spísania zápisu zaslaného RÚVZ môže byť cestujúcemu v správnom konaní udelená pokuta až do výšky do 1650 €.

Ďakujeme za pochopenie.