Modernizácia v autobusoch prímestskej dopravy

Spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. finalizuje obnovu výmeny strojčekov v autobusoch. Nové palubné počítače dokážu rýchlejšie komunikovať s dispečerským pracoviskom, prinášajú  promtnejšie vybavenie cestujúcich pri nastupovaní do autobusu. Úsporou času je aj kúpa cestovného lístka, ktorú vie cestujúci zrealizovať už aj prostredníctvom virtuálnej dopravnej karty.

Modernizácia predstavuje skvalitnenie podmienok aj pre vodiča autobusu, počítače zobrazujú interaktívnu mapu s naplánovanou trasou konkrétnej linky. Súčasťou strojčekov je GPS zariadenie zabezpečujúce lokalizáciu autobusu a prenos dát na dispečing.

Investície do verejnej dopravy prispievajú k zatraktívneniu autobusovej dopravy pre cestujúcich a zvyšujú kvalitu cestovania verejnou dopravou tak, aby spĺňala požiadavky súčasnej doby a mohla konkurovať individuálnej doprave osobnými autami. Verejná doprava môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách, k zlepšeniu dopravnej situácie i kvality životného prostredia.