Odchody autobusov po načítaní QR kódu

Cieľom spoločnosti ARRIVA je poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej verejnej autobusovej dopravy. Skvalitňovanie služieb prostredníctvom nových moderných autobusov, informačných tabúľ, smart riešení, akými je online dobíjanie čipových kariet a platba cestovného mobilom v autobuse, je cestou ako zatraktívniť verejnú dopravu a motivovať cestujúcich k jej aktívnemu využívaniu.

Spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. prináša svojim cestujúcim novinku, ktorej cieľom je zvýšiť komfort a pohodlie. V rámci skvalitňovania služieb cestujúcim sú na autobusových zastávkach prímestských liniek umiestnené vývesky s informáciami o odchodoch autobusov, na ktorých sa nachádza QR kód.

Načítaním QR kódu mobilným telefónom získa cestujúci informácie o:

  • presných odchodoch autobusových liniek z danej zastávky
  • polohe konkrétneho spoja
  • prípadnom meškaní autobusu

Prajeme Vám šťastnú cestu.

ARRIVA Liorbus, a.s.