Zmena nástupíšť na Autobusovej stanici Vráble

Oznamujeme cestujúcej verejnosti  že od 1.9. 2023
dochádza k zmena nástupíšť na Autobusovej stanici Vráble .

Z nástupišťa č. 1 budú odchádzať spoje smer Nitra
Z nástupišťa č. 3 budú odchádzať spoje smer Levice