Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 9.1.2023

Linka 406 409 Topoľčany – Veľké Ripňany – Hlohovec

  • Spoj 22 s odchodom zo zastávky Hlohovec, Hlohová  o 18.30 h , posunutý na 18.35 h, a zrušená zachádzka do obce Dolné Otrokovce