Vyhľadať
Close this search box.

Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 11.12.2022

Linka 403 413 Nitra – Zlaté Moravce 

 • Zrušené spoje 3 a 4
 • Na spoji 2 pridaná obslužnosť obce Choča a Tesárske Mlyňany a zmenené znamienko na X31
 • Na spoji 5 zmenené znamienko na X31

Linka 403 423 Nitra – Šaľa

 • Nový spoj 45 s odchodom z AS Nitra o 21.20 h do Šale. Spoj bude trasovaný cez obec Močenok
 • Nový spoj 40 s odchodom zo zast. Šaľa, žel.st. o 19.30 h do Nitry. Spoj bude trasovaný cez obec Močenok
 • Na spojoch 31 a 33 pridaná zastávka Cabaj-Čápor, Nový Cabaj

Linka 403 435 Nitra – Nové Sady – Radošina

 • Na spojoch 2 a 4 úprava jazdnej doby
 • Na spoji 9 pridaná zastávka Zbehy, kostol

Linka 403 434 Nitra – Radošina – Piešťany

 • Na spojoch 2,7,8,10,13,15,17 úprava jazdnej doby

Linka 403 467 Vráble – Veľký Cetín – Vinodol – Černík

 • Spoj 23 s odchodom z AS Vráble o 19.40 h posunutý na 19.50 h
 • Spoj 17 s odchodom z AS Vráble o 14.50 – zrušený
 • Spoj 15 s odchodom z AS Vráble o 14.30 h posunutý na 14.35 h

Linka 403 424 Nitra – Duslo,Šaľa – Rastislavice

 • Na spojoch 6,10,18 a 22 úprava jazdnej doby

Linka 403 421 Nitra – Rastislavice

 • Na spoji 20 úprava jazdnej doby

Linka 403 425 Nitra – Hájske – Sereď

 • Na všetkých spojoch úprava jazdnej doby
 • Spoje 15 a 39 s odchodom z AS NR o 14.40 h posunuté na 14.45 h

Linka 403 403 Nitra-Rišňovce-Kľačany

 • Spoj 3 s odchodom zo zast. Báb, Veľký Báb, OcÚ  o 5.05 h posunutý na 5.15 h a pridané znamienko nadväzuje na spoj 203413/2 na zast. Rišňovce, rázc. Rumanová
 • Spoj 1 s odchodom zo zast. Báb, Veľký Báb, OcÚ  o 4.10 h posunutý na 4.00 h. Spoj nadväzuje na vlak do Hlohovca
 • Spoj 8 s odchodom zo zast. Rišňovce, žel.st.  o 5.20 h posunutý na 5.30 h
 • Spoj 43 s odchodom z AS Nitra  o 22.40 h posunutý na 22.30

Linka 403 402 Nitra – Sereď – Trnava

 • Na spoji 9 úprava jazdnej doby
 • Na spoji 7 úprava jazdnej doby
 • Spoj 3 s odchodom z AS Nitra o 5.30 h a spoj 44 s odchodom z AS Trnava o 6.50 h zrušený
 • Na spoji 20 pridaná zastávka Dolná Streda, pošta
 • Na zrýchlených spojoch 17,47,46 a 48 zmena trasovania spoja a úprava tkm. Spoje budú premávať v Nitre po Bratislavskej ulici.

Linka 403 422 Nitra – Veľká Dolina

 • Spoj 44 s odchodom zo zastávky Svätoplukovo, domovina o 7.10 h posunutý na 7.15 h
 • Spoj 12 s odchodom zo zastávky Veľká dolina, OcÚ o 7.25 h posunutý na 7.20 h
 • Spoj 46 s odchodom zo zastávky Veľká dolina, OcÚ o 7.25 h posunutý na 7.20 h
 • Na spojoch 6,15,28 a 29 pridaná zastávka Polný Kesov, OcÚ + úprava jazdnej doby

Linka 403 420 Nitra-Štefanovičová-Rastislavice

 • Spoje 1 a 11 s odchodom z AS Nitra o 6.15 h posunuté na 6.10 h

Linka 403 401 Nitra-Veľké Zálužie

 • Na spoji 33 úprava jazdnej doby
 • Spoj 11 s odchodom z AS Nitra o 6.30 h posunutý na 6.25 h
 • Spoj 18 s odchodom o 7.05 zo zastávky Veľké Zálužie, psych. nemocnica posunutý na 6.50 h a zmenené znamienko – premáva v pracovný deň
 • Nový spoj 4 s odchodom o 7.05 zo zastávky Veľké Zálužie, psych. nemocnica, premávajúci v sobotu, v nedeľu a vo sviatok.

Linka 403 416 Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín

 • Na spoji 20 úprava jazdnej doby

Linka 403 404 Nitra-Zbehy-Alekšince-Lukáčovce

 • Spoj 37 s odchodom z AS Nitra o 22.40 h posunutý na 22.35 h

Linka 403 468 Nitra – Vráble – Levice

 • Na spoji 8 pridaná zastávka Vráble, ZŠ
 • Spoj 21 s odchodom o 10.05 h z AS Vráble posunutý na 10.10 h a pridaná poznámka, počká na linku 404429/3 od Nových Zámkov
 • Spoj 69 s odchodom z AS Nitra o 13.40 h posunutý na 14.10 h

Linka 403 405 Nitra – Nové Sady – Kapince

 • Nový spoj 24 s odchodom zo zastávky Nové Sady, Ceroviny,RD o 15.30 h , nadväzujúcim na spoj 403433/1 do Šurianok  na zastávke Nové Sady,ZŠ
 • Na spoji 4 zmenené znamienko z pôvodného X32 na X49. Spoj bude premávať iba počas pracovných  dní bez školského vyučovania, okrem letných prázdnin.

Linka 403 433 Nové Sady – Šurianky

 • Nový spoj 1 s odchodom zo zastávky Nové Sady, ZŠ o 15.35 h

Linka 403 406 Nitra – Horné Obdokovce

 • Nový spoj 2 s odchodom zo zastávky Šurianky, jednota o 15.50 h

Linka 403 415 Nitra – Vráble

 • Spoj 32 s odchodom o 7.50 h z AS Vráble posunutý na 7.55 h, upravené trasovanie
 • Spoj 41 s odchodom z AS Nitra o 13.25 h posunutý na 13.30 h
 • Spoj 20 s odchodom z AS Vráble o 15.30 h posunutý na 15.15 h
 • Nový spoj 30 s odchodom z AS Vráble o 14.50 h do Nitry

Linka 403 418 Nitra – Mojzesovo

 • Na spoji 3 zmenené znamienko z pôvodného X32 na X10
 • Na spoji 1 zmenené znamienko z pôvodného X35 na X38

Linka 403 419 Nitra-Komjatice

 • Na spoji 5 úprava jazdnej doby

Linka 403460 Vráble –Michal  nad Žitavou – Kmeťovo – Černík

 • Spoj č. 15 – zmena odchodu 14:10 na 14:15 z Vrábeľ do Černíka

Linka 403461 Vráble –Úľany  nad Žitavou – Šurany – Nové Zámky

 • Spoj č. 16 – zmena odchodu 20:35 na 20:30 z Nových Zámkov do Vrábeľ
 • Spoj č. 90 – zmena odchodu 20:55 na 20:50 , predĺženie spoja po Vráble,AS

Linka 407404 Zlaté Moravce – Hronský Beňadik – Tlmače – Levice

 • Spoj č.3 s odchodom o 7:20 zo Zlatých Moraviec do Kozároviec zmena znamienka „+“ na „6+“ ( spoj bude premávať aj v sobotu).
 • Spoj č.14 s odchodom o 13:30 z Kozároviec do Zl. Moraviec zmena znamienka „+“ na „6+“ – (spoj bude premávať aj v sobotu).
 • Nový spoj č.15 s odchodom o 12:10 zo Zlatých Moraviec do Kozároviec v sobotu
 • Nový spoj č.20 s odchodom o 8:30 z Kozároviec do Zlatých Moraviec v sobotu

Linka 407405 Zlaté Moravce – Jedľové Kostoľany – Veľká Lehota

Spoj č. 2 – zmena odchodu 4:20 na 4:25 z Malej Lehoty do Zlatých Moraviec a úprava jazdnej doby

Spoj č.57 s odchodom o 16:10 zo Zl. Moraviec do Obýc zrušený  ( presunutý na linku 407424)

Linka 407406 Zlaté Moravce – Hronský Beňadik – Nová Baňa

 • Spoj č.5 zrušený  ( presunutý na linku 407404)
 • Spoj č.11 zrušený  ( presunutý na linku 407404)
 • Spoj č.22 zrušený  ( presunutý na linku 407404)
 • Spoj č.34 zrušený  ( presunutý na linku 407404)

Linka 407409 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Vráble – Nitra

 • Spoj č. 18 – zmena odchodu 14:10 na 14:15 z Vrábeľ do Zlatých Moraviec
 • Spoj č. 84 – zmena odchodu 22:15 na 22:10 z Vrábeľ do Zlatých Moraviec

Linka 407410 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Choča – Nitra

 • Spoj č. 5 – pridaná zastávka Nitra, CENTRUM
 • Spoj č. 3 – zmena odchodu 6:35 na 6:40 zo Zlatých Moraviec do Nitry , vynechané zastávky a zachádzky do Tesárskych .Mlynian a Choče ( zrýchlený spoj z linky 403413 , ktorá bude obsluhovať obce Tes.Mlyňany a Choču)
 • Spoj č.15- zmena znamienka
 • Spoj č.16- zmena znamienka , zrušené zastávky Kolíňany, nadcestie a Neverice, rázc.I.
 • Spoj č. 31 – zrušené zastávky Kolíňany, rázc., a Kolíňany, nadcestie
 • Spoj č.10 – zmena odchodu 7:35 na 7:30 z Nitry do Zlatých Moraviec
 • Spoj č.8 – zmena odchodu 8:10 na 8:30 z Nitry do Zlatých Moraviec
 • Spoj č.52– zmena odchodu 9:10 na 9:30 z Nitry do Zlatých Moraviec
 • Spoj č. 17 – zrušené zastávky Beladice, Pustý Chotár, rázc.; Neverice, rázc. I a II ; Jelenec, rázc.k žel.st    pridané zastávky Beladice, potraviny ; Beladice, stará škola ; Beladice, Pustý Chotár, Minár a Beladice, Pustý Chotár, kaštieľ
 • Spoj č. 71 – pridané zastávky Zlaté Moravce, OSP ; ZM, Chyzerovce, kult.dom ; Tesárske Mlyňany, most ;  Beladice, Veľké Chrašťany, rázc.; Beladice, SOUP ; Neverice, rázc. I a II ; Jelenec, rázc. k žel.st ; Kolíňany, rázc.  a Kolíňany, nadcestie
 • Nový spoj č. 27 s odchodom o 14:45 zo Zlatých Moraviec do Nitry v pracovných dňoch
 • Nový spoj č. 30 s odchodom o 15:15 z Nitry do Zlatých Moraviec v dňoch školského vyučovania

Linka 407412 Zlaté Moravce –  Choča

 • Spoj č.6 s odchodom o 6:20 z Choči do Zl. Moraviec zrušený  ( obec Choču obslúži spoj 403413/5)

Linka 407413 Zlaté Moravce – Velčice  – Nitra

 • Spoj č. 19 – Zmena odchodu 14:30 na 14:35 zo Zlatých Moraviec do Nitry

Linka 407414 Zlaté Moravce – Choča – Kostoľany pod Tribečom

 • Spoj č. 2 – Zmena odchodu 4:45 na 4:50 z Kostolian pod Tribečom do Zlatých Moraviec, úprava jazdnej doby

Linka 407415 Zlaté Moravce – Sľažany – Kostoľany pod Tribečom

 • Spoj č.7 – zmena odchodu 19:30 na 19:35 zo Sľažian do Kostolian pod Tribečom, úprava jazdnej doby

Linka 407424 Zlaté Moravce – Žitavany – Machulince

 • Nový spoj č.25 s odchodom o 16:10 zo Zlatých Moraviec do Machuliniec ( prenesený z linky 407405)

Linka 406404 Topoľčany – Bošany – Chudá Lehota

 • Spoj 3 s odchodom zo zastávky Topoľčany,AS o 6.05 h posunutý na 6.10 h
 • Spoj 8 s odchodom zo zastávky Chudá Lehota, nám. o 6.45 h posunutý na 6.50 h
 • Spoj 15 s odchodom zo zastávky Topoľčany,AS o 14.30 posunutý na 14.20 h

Linka 406 405  Topoľčany – Koniarovce – Zbehy – Nitra

 • Spoj 16 s odchodom zo zastávky Belince 7.05 h posunutý na 7.00 h  zároveň je na spoji pridaná zachádzka do obce Dvorany nad Nitrou
 • Na spoji 10 s odchodom zo zastávky Koniarovce,rázc. k žel.st. o 6.50 h zrušená zachádzka do obce Dvorany nad Nitrou
 • Na spoji 52 s odchodom zo zastávky Nitra,AS o 14.15 h pridaná zastávka Kamanová,Jednota
 • Na spoji 53 s odchodom zo zastávky Topoľčany,AS o 12.50 h pridaná zastávka Kamanová,Jednota a zastávka Hrušovany,kostol sv. Martina

Linka 406 406 Topoľčany – Horné Obdokovce – Čermany

 • Na spoji 32 zastávka Čermany pridané znamienko na vyčkanie spoja 19 linky 403406

Linka 406 409 Topoľčany – Veľké Ripňany – Hlohovec

 • Spoj 21 s odchodom zo zastávky Topoľčany, AS 18.18 hod posunutý na 18.30 h

Linka 406 412  Topoľčany – Bojná – Radošina – Piešťany

 • Na spoji 9 úprava jazdnej doby

Linka 406 414  Topoľčany – Tesáre

 • Spoj 5 s odchodom zo zastávky Topoľčany,AS  o 6.50 h posunutý na 6.40 h
 • Spoj 6 s odchodom zo zastávky Tesáre,Kokošová o 7.15 h posunutý na 7.05 h

Linka 406 415  Topoľčany – Závada – Podhradie

 • Spoj 17 s odchodom zo zastávky Topoľčany,AS  o 11.30 h posunutý na 11.15 h
 • Spoj 8 s odchodom zo zastávky Podhradie,pod hradom o 13.35 h posunutý na 12.20 h
 • Spoj 38 s odchodom zo zastávky Podhradie,pod hradom o 16.00 h posunutý na 16.20 h

Linka 406 416 Topoľčany – Prašice – Nemečky

 • Nový spoj 7 zo zastávky Topoľčany,AS s odchodom 13.20 h
 • Nový spoj 6 zo zastávky Prašice,tehelňa s odchodom o 13.55 h

Linka 406 421  Topoľčany – Prašice – Duchonka

 • Zrušené spoje 27 a 4
 • Spoj 30 zmenené znamienko z 32 na 31

Zdieľaj:

Novinky

Úspešný vstup do nového roka 2024

Milí naši cestujúci, k prianiu úspešného vstupu do nového roka, osobných a pracovných úspechov v roku 2024, pripájame poďakovanie za Vašu dôveru. Vaša ARRIVA