Vyhľadať
Close this search box.

Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.5.2022

Linka 403 456 Vráble-Tehla-Lula-Iňa-Beša-Dolný Pial
 • Spoj 6 s odchodom zo zastávky Lula, cintorín o 4.45 h , upravený na odchod 4.40 h
Linka 403 452 Nová Ves nad Žitavou-Vráble-Nitra-Trnava
 • Spoj 3 s odchodom  z AS Vráble o 5.40 h, zrušený úsek Vráble, AS – Nitra, AS
 • Spoj 19 s odchodom  z AS Nitra o 16.30 h, zrušený
 • Spoj 4 s odchodom  z AS Nitra o 14.10 h, zrušený
Linka 403 401 Nitra-Veľké Zálužie
 • Spoj 27 s odchodom  z AS Nitra o 16.05 h, zrušený
 • Spoj 1 s odchodom  z AS Nitra o 16.30 h, zmenené znamienko s pôvodného X35 na X31
Linka 403 430 Nitra-Alekšince-Lukáčovce
 • Spoj 9 s odchodom zo zastávky Rišňovce, rázc.Rumanová o 11.00 h , upravený na odchod 10.40 h + pridané znamienko – počká na zast. Alekšince, žel.st. na linku 203413/14 od NR
Linka 403 417 Nitra-Paňa
 • Spoj 18 s odchodom v sobotu zo zastávky Paňa, OcÚ o 7.30 h, zrušený
 • Spoj 15 s odchodom  v sobotu z AS Nitra o 5.20 h, zrušený
Linka 403 405 Nitra-Nové Sady-Kapince
 • Spoj 8 s odchodom  zo zastávky Nové Sady,Ceroviny,RD o 6.35 h, zrušený úsek Nové Sady,ZŠ – Čab, domovina + pridané znamienko – nadväzuje na zast. Nové Sady,ZŠ na linku 403435/6 do NR
 • Na spoji 14 s odchodom  zo zastávky Nové Sady,Ceroviny,RD o 6.45 h, pridané znamienko – nadväzuje na zast. Nové Sady,ZŠ na linku 204424/21 do NR
Linka 403 435 Nitra-Nové Sady-Radošina
 • Spoj 2 s odchodom  zo zastávky Radošina,ZŠ o 4.10 h, zrušený úsek Radošina,ZŠ – V.Ripňany,rázc. a zachádzka ku zastávke Kapince, Jednota. Spoj bude časovo posunutý z novej východzej zastávky V.Ripňany, Jednota z pôvodných 4.19 h na 4.20 h
 • Na spoji 12 s odchodom  zo zastávky Radošina,ZŠ o 16.00 h, zrušená obsluha zastávky Kapince, Jednota +  pridané znamienko – počká na zast. Radošina,ZŠ na linku 406412/32 od Piešťan. Spoj bude časovo posunutý z pôvodných 16.00 h na 16.05 h
 • Na spoji 7 s odchodom z AS Nitra o 14.50 h pridané znamienko – nadväzuje na zast. Radošina,ZŠ na linku 406412/31 do Piešťan
 • Na spoji 6 s odchodom zo zast. V.Ripňany, Jednota o 6.25 h pridané znamienko – počká na zast. Nové Sady,ZŠ na linku 403405/8 od Cerovín
Linka 403 410 Nitra-Podhorany
 • Spoj 16 s odchodom zo zastávky Bádice, OcÚ o 20.55 h , upravený na odchod 20.50 h
 • Spoj 23 s odchodom z AS NR o 18.30 h , upravený na odchod na 18.35 h
 • Spoj 25 s odchodom z AS NR o 22.40 h , upravený na odchod na 22.35 h
Linka 403 467 Vráble-Veľký Cetín-Vinodol-Černík
 • Na spoji 6 s odchodom zo zastávky Veľký Cetín,, ZŠ o 7.00 h , vložená nová zastávka, Vráble, Podmájska
Linka 403 424 Nitra-Duslo,Šaľa-Rastislavice
 • Na spoji 5 s odchodom z AS NR o 8.40 h , vložená zastávka, Štefanovičová, RD. Od pridanej zastávky zmena časových polôh na nácestných zastávkach.
Linka 403 422 Nitra-Veľká Dolina
 • Spoj 44 s odchodom zo zastávky Svätoplukovo, domovina o 7.15 h , upravený na odchod 7.10 h
Linka 403 406 Nitra-Horné Obdokovce
 • Spoj 5 s odchodom z AS NR o 6.30 h , zrušená zastávka Čermany. Od zrušenej zastávky zmena časových polôh na nácestných zastávkach.
 • Na spoji 27 s odchodom zo zastávky Zbehy, Ťapušík o 19.35 h, zrušená prevádzka v sobotu a úprava znamienka na +37
 • Na spoji 28 s odchodom zo zastávky Horné Obdokovce, Jednota o 18.55 h, zrušená prevádzka v sobotu a úprava znamienka na +37
 • Na spoji 36 s odchodom zo zastávky Horné Obdokovce, Jednota o 4.40 h, zrušené zastávky Šurianky, Perkovce a Šurianky, dolný koniec. Časový posun spoja z východzej zastávky na 4.45 h zo zachovaním pôvodných zastávkových časov od zastávky Nové Sady, ZŠ
 • Na spoji 29 s odchodom zo zastávky Zbehy, Ťapušík o 23.00 h, zrušená poznámka ,,p“ – na požiadanie zachádza do obce Hruboňovo
Linka 403 419 Nitra-Komjatice
 • Na spoji 1 s odchodom z AS NR o 6.10 h, zrušená prevádzka cez letné prázdniny a úprava znamienka na X32
 • Na spoji 6 s odchodom zo zastávky Komjatice, žel. st o 6.50 h, zrušená prevádzka cez letné prázdniny a úprava znamienka na X32
Linka 403 421 Nitra-Rastislavice
 • Na spojoch 5,27,4,18 zrušené obmedzenia nástupu a výstupu cestujúcich na zastávke Nitra, Trans motel
 • Na spoji 28 s odchodom zo zastávky Rastislavice, Jednota o 20.40 h, zrušená zachádzka do obce Štefanovičová. Po zrušené zastávky zmena časových polôh na nácestných zastávkach.
Linka 403 416 Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín
 • Na spoji 7 s odchodom z AS NR o 6.35 h, doplnená obsluha zastávok Malý Lapáš, Nový Dvor a Veľký Lapáš, č.d.603
Linka 403 463 Chyndice-Klasov-Nitra
 • Spoj 7 s odchodom  zo zastávky Malé Chyndice o 14.45 h posunutý na 14.35 h a zrušený úsek Klasov, Jednota – Nitra, AS. Pridané znamienko – spoj bude nadväzovať na zast. Klasov, Jednota na linku 402417/7 do NR
 • Spoj 8 s odchodom  z AS NR o 16.05 h zrušený úsek Nitra, AS – Klasov, Jednota. Spoj bude mať východziu zastávku Klasov, Jednota s odchodom o 16.10 h. Pridané znamienko – spoj bude čakať na zast. Klasov, Jednota na linku 403415/21 od NR
Linka 403 415 Nitra-Vráble
 • Na spoji 21 s odchodom z AS NR o 15.40 h pridané znamienko – nadväzuje na zast. Klasov, Jednota na linku 403463/8  do Malých Chyndíc
Linka 406 423 Topoľčany – Veľké Ripňany – Čermany
 • Spoj 7 s odchodom z AS Topoľčany o 12.15 h , upravený na odchod 13.30 h
Linka 406 421 Topoľčany – Prašice, Duchonka
 • Spoj 14 s odchodom zo zastávky  Prašice,, Duchonka polesie o 9.55 h , upravený na odchod 9.30 h
Linka 406 413 Topoľčany – Jacovce – Kuzmice
 • Spoj 7 s odchodom z AS Topoľčany o 8.35 h , upravený na odchod 8.50 h
Linka 406 415 Topoľčany – Závada – Podhradie
 • Spoj 16 s odchodom zo zastávky Podhradie,,pod hradom o 4.40 h , upravený na odchod 4.55 h a zrušené zastávky Závada,,nám.; Závada,,RD; Závada,,Branko a Závada,,Záhrady
Linka 406 405 Topoľčany – Koniarovce – Zbehy – Nitra
 • Na spoji 29 s odchodom z AS Topoľčany o 14.30 h, zrušená prevádzka cez letné prázdniny a úprava znamienka na X32
 • Na spoji 38 s odchodom z AS Nitra o 16.00 h, zrušená prevádzka cez letné prázdniny a úprava znamienka na X32
 • Spoj 48 s odchodom z AS Nitra o 10.10 h , upravený na odchod 10.30 h
Linka 406 412 Topoľčany – Bojná – Radošina – Piešťany
 • Na spoji 31 s odchodom z AS Topoľčany o 15.20 h pridané znamienko – počká na zast. Radošina,ZŠ na linku 403435/7 od NR
 • Na spoji 32 s odchodom z AS Piešťany o 15.40 h pridané znamienko – nadväzuje okrem letných prázdnin na zast. Radošina,ZŠ na linku 403435/12 do NR
Linka 407401 Zlaté Moravce – Topoľčianky- Skýcov:
 • Spoj č.10 zmena odchodu 8:10 na 10:20 zo Skýcova do Zlatých Moraviec
Linka 407407 Zlaté Moravce – Volkovce – Tlmače:
 • Spoje č.35 a 40 spoje budú premávať po zastávku Volkovce, ZŠ
Linka 407408 Zlaté Moravce – Nemčiňany – Tlmače – Levice:
 • Spoj č.14 s odchodom o 13:50 z Levíc do Tlmáč zrušená 1. zachádzka cez Lipník
 • Spoj č. 15 s odchodom o  7:25 z Lipníka do Levíc zmena znamienka, spoj bude premávať počas letných prázdnin
 • Nový spoj č. 1 s odchodom o 7:55 z Lipníka do Levíc
Linka 407409 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Vráble – Nitra:
 • Spoj č. 28 – zmena odchodu 7:50 na 8:35 z Vrábeľ do Zlatých Moraviec
 • Spoj č. 47 – zmena odchodu 14:20 na 14:40 zo Zlatých Moraviec do  Vrábeľ
 • Spoj č. 49 – zmena odchodu 14:22 na 14:20 zo Zlatých Moraviec do  Vrábeľ a Nitry
 • Spoj č. 91 – zrušená zastávka Vráble, Teleflex
Linka 407412 Zlaté Moravce – Choča:
 • Spoje č.8 úprava medzizastávkových časov
Linka 407421 Zlaté Moravce – Kalná nad Hronom, Mochovce:
 • Spoj č.1 s odchodom o 5:05 zo Zlatých Moraviec do Mochoviec pridané znamienka, zrušený v nedeľu a vo sviatok
 • Spoj č.4 s odchodom o 6:10 z Mochoviec do Zlatých Moraviec pridané znamienka, zrušený v nedeľu a vo sviatok
 • Spoj č.25 s odchodom o 17:10 zo Zlatých Moraviec do Mochoviec pridané znamienka, zrušený v nedeľu a vo sviatok
 • Spoj č.24 s odchodom o 6:10 z Mochoviec do Zlatých Moraviec pridané znamienka, zrušený v nedeľu a vo sviatok
 • Nový spoj č. 3 s odchodom o 5:05 zo Zl. Moraviec do Nemčinian v nedeľu a vo sviatok
 • Nový spoj č. 10 s odchodom o 6:20 z Nemčinian do Zl. Moraviec v nedeľu a vo sviatok
 • Nový spoj č. 9 s odchodom o 17:10 zo Zl. Moraviec do Nemčinian v nedeľu a vo sviatok
 • Nový spoj č. 12 s odchodom o 18:20 z Nemčinian do Zl. Moraviec v nedeľu a vo sviatok
Linka 403455 Nitra – Vráble – Kalná nad Hronom, Mochovce:
 • Spoj č. 19 s odchodom o 17:20 z Vrábeľ do Mochoviec zrušený
 • Spoj č. 20 s odchodom o 18:08 z Mochoviec do Vrábeľ zrušený
Linka 403459  Vráble – Maňa – Hul – Šurany:
 • Spoj č. 4 – pridaná zastávka Vráble, Podmájska
Linka 403461  Vráble – Úľany nad Žitavou – Šurany – Nové Zámky:
 • Spoj č. 90 – zrušená zastávka Vráble, Teleflex, pridaná zastávka Vráble, Jednota
Linka 403465  Vráble – Beladice – Zlaté Moravce:
 • Spoj č. 1 s odchodom o 4:55 z M. Chrášťan do Beladíc zrušený
 • Spoj č. 38 s odchodom o 22:50 z Beladíc do M. Chrášťan zrušený
 • Spoj č. 32 s odchodom o 17:10 z Beladíc do Novej Vsi nad Žitavou skrátený po M. Chrášťany

Zdieľaj:

Novinky