Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.2.2023

Linka 403 401 Nitra – Veľké Zálužie

 • Spoj 33 s odchodom o 21.15 h z AS Nitra posunutý na 21.20 h
 • Na spoji 18 zmena znamienka z X na X10
 • Nový spoj 8 so znamienkom X11 a s odchodom zo zast. Veľké Zálužie, psych.nem. o 7.05 h

Linka 403 403 Nitra-Rišnovce – Kľačany

 • Spoj 3 s odchodom o 5.15 h zo zastávky Báb, Veľký Báb, OcÚ – zrušený
 • Spoj 8 s odchodom o 5.30 h zo zastávky Rišňovce, žel.st. posunutý na 5.20 h

Linka 403 402 Nitra-Sereď-Trnava

 • Na spojoch 17,47,46 a 48 úprava JD

Linka 403 406 Nitra-Horné Obdokovce

 • Spoj 2 s odchodom o 15.50 h zo zastávky Šurianky, Jednota zrušené zastávky Nitra, Mlynárce a Nitra, Štúrova + úprava jazdnej doby

Linka 403 412 Nitra-Kostoľany pod Tribečom

 • Na spoji 12 úprava JD

Linka 403 411 Nitra-Kolíňany-Žirany

 • Spoj 14 s odchodom o 14.05 h zo zastávky Žirany, kostol posunutý na 14.00 h
 • Spoj 15 s odchodom o 14.40 h z AS Nitra posunutý na 14.35 h
 • Spoj 21 s odchodom o 14.40 h z AS Nitra posunutý na 14.45 h

Linka 406 416 Topoľčany – Prašice – Nemečky

 • Spoj 26 s odchodom zo zastávky Nemečky o 15.15 hod. premáva v pracovné dni a v sobotu
 • Nový spoj 8 s odchodom zo zastávky Nemečky o 15.50 hod. premáva v nedeľu

Linka 407410 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Choča – Nitra:

 • Spoj č. 18 – zmena odchodu 12:00 na 12:05 z Nitry do Zlatých Moraviec
 • Spoj č. 24 – zmena odchodu 21:15 na 21:20 z Nitry do Zlatých Moraviec
 • Spoj č. 26 – zmena odchodu 21:15 na 21:20 z Nitry do Beladíc a Kostolian pod Tribečom
 • Spoj č. 27 – zmena odchodu 14:45 na 14:40 zo Zlatých Moraviec do Nitry
 • Spoj č. 58 s odchodom o 15:30 z Nitry do Zlatých Moraviec – úprava jazdnej doby

Linka 407413 Zlaté Moravce – Velčice  – Nitra:

 • Spoj č. 12 – Zmena odchodu 8:00 na 8:05 z Nitry do Zlatých Moraviec
 • Spoj č. 14 – Zmena odchodu 9:15 na 9:20 z Nitry do Zlatých Moraviec , pridaná poznámka „prípoj“
 • Spoj č.4 – zrušená poznámka „ prípoj“

Linka 407414 Zlaté Moravce – Choča – Kostoľany pod Tribečom:

 • Spoj č.5 – pridaná poznámka „ čaká na prípoj“
 • Spoj č. 25 – Zmena odchodu 21:50 na 21:55 z Beladíc do Kostolian pod Tribečom
 • Spoj č. 12 – Zmena odchodu 15:30 na 15:35 z Kostolian pod Tribečom do Zlatých Moraviec