Uzavretie železničného priecestia na ceste III/1337 v obci Križovany nad Dudváhom

V pondelok dňa 2.5.2022 od 8.00 hod dochádza k úplnému uzavretiu cesty III/1337 v obci Križovany nad Dudváhom z dôvodu opravy železničného priecestia.

Ukončenie opravy železničného priecestia je naplánované na piatok 6.5.2022 s otvorením cesty od 18.00 hod.

Predmetné uzatvorenie cesty naruší linke prímestskej dopravy 403402 Nitra – Sereď – Trnava trasovanie na úseku Vlčkovce – Križovany n. Dudváhom – Zavar – PSA a späť.

UPOZORŇUJEME CESTUJÚCICH:

Na dotknutých spojoch linky 403402 sa počas trvania uzávierky nebudú obsluhovať zastávky:

  • Križovany nad Dudváhom, pošta
  • Zavar, Obec
  • Zavar, Hlavná

Tieto spoje zabezpečujúce obsluhu priemyselného parku sa budú smerovať hlavným privádzačom do a zo priemyselného parku (ul. Automobilová).

Ďakujeme za pochopenie.