Milí naši cestujúci,

ďakujeme Vám za dôveru a priazeň
počas tohto pre nás všetkých náročného obdobia.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
úspešný vstup do nového roka,
hlavne pevné zdravie, spokojnosť a pohodu,
veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2021.

ARRIVA