Organizácia MAD LM počas uzávery Vrbického mosta – linky č. 3 a 4 od 2.10.2023