Mimoriadne zmeny CP MAD Lipt. Mikuláš k 02.02.2020

 

Mimoriadne zmeny cestovných poriadkov MAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  k 02.02.2020

 

Linka:  505001  L. Ondrášová – Autobusová stanica – ul. Borbisova – Lipt. Mliekáreň
Popis zmeny:

(dôvod zmeny)

Zmena časov odchodov:

s.17  odchod 05:07 hod., (pôvodný 05:10 hod.), posun o 3 min. skôr

– návoz zamestnancov Deltech/Slovtan, prestup na AS a Hurbanovej ostane zachovaný

 

Linka:  505002 Andice – Autobusová stanica – Stošice
Popis zmeny:

(dôvod zmeny)

Zreálnenie časov jazdy v CP:

s. 23

Zmena časov odchodov:

s.23  odchod 06:58 hod., (pôvodný 07:00 hod.), posun o 2 min. skôr

s.38  odchod 06:23 hod., (pôvodný 06:20 hod.), posun o 3 min. skôr

zrušený spoj:

s.9 odchod 15:10 hod. cez šk. rok (nahradí ho spoj 26)

nový spoj:

s.28 odchod 06:05 hod. cez šk. prázdniny

s.26 odchod 06:14 hod. cez šk. rok (namiesto spoja 9)

 

Linka:  505004 Autobusová stanica – Ploštín – Iľanovo
Popis zmeny:

(dôvod zmeny)

Zreálnenie časov jazdy v CP:

7,37

Zmena časov odchodov:

s.69  odchod 14:35 hod., (pôvodný 14:30 hod.), posun o 5 min. neskôr

 

Linka:  505005  Autobusová stanica – Demänová – Bodice
Popis zmeny:

(dôvod zmeny)

Pridanie zastávky:

s. 41 a 19 – pridanie zastávky Štúrova, MsÚ – lepšia možnosť prestupu z liniek MAD z Hurbanovej

 

Linka:  505007 Palúdzka – ul. Garbiarska, centrum – ul. Borbisov – Podbreziny
Popis zmeny:

(dôvod zmeny)

Zmena časov odchodov:

s.66  odchod 15:00 hod., (pôvodný 14:55 hod.), posun o 5 min. neskôr

s.36  odchod 17:00 hod., (pôvodný 16:55 hod.), posun o 5 min. neskôr

Zmenu požaduje: ARRIVA Liorbus, a.s.,
Stanovisko

ARRIVA Liorbus, a.s.:

Po odsúhlasení mestom Lipt. Mikuláš zrealizujeme.

 

 

 

Linka:  505008 Autobusová stanica – ul. Garbiarska, centrum – Podbreziny, otočka
Popis zmeny:

(dôvod zmeny)

Zmena časov odchodov:

s.118  odchod 17:00 hod.(pôvodný 17:20 hod.), posun o 20 min. skôr

(výmena so s.11/505014)

 

Linka:  505011  Autobusová stanica – ul. Borbisova – Okoličné – Podbreziny
Popis zmeny:

(dôvod zmeny)

Zreálnenie časov jazdy v CP:

26,76

Zmena časov odchodov:

s.23  odchod 21:15 hod.(pôvodný 21:20 hod.), posun o 5 min. skôr

s.26 a 76 zjednotenie odchodov prac. dni a víkend

Linka:  505012 Podbreziny – ul. Borbisova – Demänovská cesta, Vojenská akadémia
Popis zmeny:

(dôvod zmeny)

Zreálnenie časov jazdy v CP:

8

Zmena časov odchodov:

s.5  odchod 14:47 hod.(pôvodný 14:45 hod.), posun o 2 min. neskôr

Pridanie zastávky:

s. 8 – doplnenie zast. ul. 1 mája, Rachmaninovo nám.

 

Linka:  505013 Aquapark – Autobusová stanica – ul. Borbisová – Podbreziny
Popis zmeny:

(dôvod zmeny)

Zreálnenie časov jazdy v CP:

s. 56

Pridanie zastávky:

s.45,1,23,47,27,39,41,29,43,5,49 – doplnenie zastávky Ul. Alexyho, cestné stavby

Zmena trasy spoja:

s.56 zrušenie zachádzky cez otočku v Ondrašovej

(nízky počet cestujúcich, väčšina vystupuje na moste), obsluha v opačnom smere ostane ponechaná (s.41), pričom cestujúci, ktorý by chcel ísť na otočku ostane v autobuse (cca 1-2 cestujúci za týždeň).

– zreálnenie jazdnej doby, odchod z Akvaparku bez meškania

 

Linka:  505014 Autobusová stanica – Kaufland – Kamenné pole, Tesco – ul. Garbiarska, centrum – ul. Borbisova – Podbreziny
Popis zmeny:

(dôvod zmeny)

Zreálnenie časov jazdy v CP:

s. 20

Zmena časov odchodov:

s.11  odchod 17:20 hod.(pôvodný 17:00 hod.), posun o 20 min. neskôr

(výmena so s.118/505008)