Dopravné aktuality

Dopravné obmedzenia a posilové spoje počas Vinobrania a Slávnosti Hliny

Vážení cestujúci

V dňoch 08. septembra 2022 (štvrtok) od 12:00 až 12. septembra 2022 (pondelok) do 08:00 nebudú z dôvodu konania Modranského vinobrania 2022 obojsmerne obsluhované zastávky Modra, Štefánikova a Modra, Dukelská.
Linky 506, 540, 550, 565 a 599 namiesto toho obojsmerne zastavia na zastávke Modra, Šúrska (na znamenie).
Ranný spoj 539/87 vynechá zastávky Modra, Šúrska a Modra, Dukelská. Namiesto toho zastaví na zastávke Modra, Dolná (rovnako ako ostatné spoje linky 539 ).

V noci z 09. septembra na 10. septembra (piatok / sobota) a tiež v noci z 10. septembra na 11. septembra (sobota / nedeľa) budú oproti bežnému cestovnému poriadku naviac vedené spoje:
o Na linke 539 zo zastávky Modra, Štúrova o 21:40, 22:40 a 23:40 do zastávky Šenkvice, Žel. stanica, kde nadväzuje vlak linky S50 do Trnavy
o Na linke 540 zo zastávky Modra, Štúrova o 0:00 po riadnej trase do Bratislavy, AS
o Na bežný spoj 550 linky s odchodom zo zastávky Modra, Štúrova o 23:15 na zastávke Pezinok, Radničné námestie nadväzuje spoj linky 599 do Bratislavy.
V noci z 10. septembra na 11. septembra (sobota / nedeľa) bude oproti bežnému cestovnému poriadku naviac vedený aj spoj:
o Na linke 540 zo zastávky Modra, Štúrova o 22:30 po riadnej trase do zastávky Pezinok, Žel. stanica, kde nadväzuje vlak linky S50 do Bratislavy

V prípade otázok môžete kontaktovať Infocentrum IDS BK:

info@idsbk.sk, +421 948 102 102

Ďakujeme za pochopenie.

ARRIVA