Otvorenie križovatky Nitra, Šindolka – zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.1.2022

Vážení cestujúci,

od dnes spoločnosť MH-Invest dala do predčasného užívania novovybudovanú mimoúrovňovú križovatku Šindolka, ktorá bude slúžiť ako napojenie priemyselného parku Sever pri Nitre s rýchlostnou cestou R1.

Z toho dôvodu dochádza na prímestských linkách , prechádzajúcich cez priemyselný park, od 1.1.2022 k zmene trasovania spojov.

Jedná sa o tieto linky:

  • Linka 406 402 Topoľčany – Solčany – Súlovce – Nitra
  • Linka 403 407 Nitra – Lefantovce
  • Linka 403 409 Nitra – Súlovce
  • Linka 403 410 Nitra – Podhorany

Na spojoch dochádza k viacerým úpravám:

  • výmena zastávok Nitra, priemyslený park I a III za Nitra, priemyselný park, nadjazd a Nitra, Šindolka
  • k úprave medzizastávkových časov
  • k skráteniu jazdných dôb
  • k zníženiu tarifných vzdialeností (výška cestovného sa v určitých úsekoch upraví smerom dole)
  • k zmene obsluhy zastávky Šindolka smere do NR (novovybudovaná zastávka v smere do NR je umiestnená mimoúrovňovo s cca 500 metrovou zachádzkou. Preto na danú zastávku budú zachádzať len vybrané spoje)

Zdieľaj:

Novinky

Prieskum spokojnosti cestujúcich 2023

Zapojiť sa a vyhrať atraktívne ceny môžu cestujúci v piatich krajoch Slovenska – stačí, ak v období od 22. septembra do 22. decembra 2023 odpovedia na 12 otázok.