Zverejnenie informácií o IROP a iných projektoch prostredníctvom eurofondov

V zmysle zmluvy o NFP a manuálu pre informovanie a publicitu http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1142&navID2=1142&sID=67&id=13670  zverejňujeme na našej stránke informácie o IROP a iných projektoch prostredníctvom eurofondov.
Podrobnosti sú v priložených súboroch nasledovne:

Zmluva-na-výkon-technického-dozoru-na-stavbe-TERMINÁL

Dodatok-č.1-k-Zmluva-na-výkon-technického-dozoru-na-stavbe-TERMINÁL-1

Zmluva-o-dielo-Projektová-dokumentácia-stavby-Prestupný-terminál-Michalovce

Kupna-zmluva-11-ks-autobusov-12-m-SOR-Libchavy-spol.-s.r.o.

Kupna-zmluva-16-ks-autobusov-105-m-COREX-s.r.o.

Dodatok-c.-1-ku-Kupnej-zmluve-na-11-ks-autobusov-12-m-SOR-Libchavy-spol.-s.r.o. Dodatok-c.-1-ku-Kupnej-zmluve-na-16-ks-autobusov-105-m-COREX-s.r.o.

Zmluva-o-dielo

TARIFNO-INFORMAČNÉ-ZABEZPEČENIE-IDS

VÝSTAVBA-PRESTUPNÉHO-TERMINÁLU

MODERNIZÁCIA-VOZOVÉHO-PARKU-SPOLOČNOSTI-ARRIVA-MICHALOVCE-A.S.-Publicita

Zmluva o zriadení záložného práva IROP-VZ-302011X945-121-48-1

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE 22.5.2020

Výstavba nového zdroja tepla na báze OZE pre zabezpečenie vykurovania v objekte OD Kráľovský Chlmec – Opravárska dielňa

Chránené parkoviská pre bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová stanica MICHALOVCE, autobusová stanica VEĽKÉ KAPUŠANY a autobusová stanica SOBRANCE

ZoD na dodávku PD stavby – ÚSCHOVNE bicyklov – RAHAR s.r.o.


Stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na stavbách „Chránené parkoviská pre
bicykle, tzv. ÚSCHOVNE a Nabíjacie stanice pre elektrobicykle – autobusová stanica
MICHALOVCE, autobusová stanica VEĽKÉ KAPUŠANY a autobusová stanica
SOBRANCE“Záznam z vyhodnotenia CP – Stavebný dozor – ÚSCHOVNE bicyklov

Zmluva o dielo – ÚSCHOVNE – AS Michalovce

Zmluva o dielo – ÚSCHOVNE – AS Sobrance

Zmluva o dielo – ÚSCHOVNE – AS Veľké Kapušany