Autobusová doprava – rozumná voľba

Aj naša spoločnosť sa pripája ku celosvetovej kampani “Smart Move”, ktorú organizuje Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU) so sídlom v Ženeve a poukazuje na veľké výhody, ktoré poskytuje autobusová doprava.

 

Celosvetová kampaň „Smart Move“ prichádza aj na Slovensko! Kampaň vznikla v októbri 2009 pod záštitou Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) so sídlom v Ženeve. Jej cieľom je informovať ľudí o výhodách využívania autobusovej dopravy a tiež zvyšovať politické a mediálne povedomie v tejto oblasti.
Na Slovensku kampaň ponesie názov Autobusová doprava – rozumná voľba a realizujú ju dve najvýznamnejšie profesijné združenia v cestnej doprave, Zväz autobusovej dopravy (ZAD) a ČESMAD Slovakia. Ambíciou IRU a oboch realizátorov je zdvojnásobenie využívania autobusovej dopravy do roku 2020.
„Autobus je moderný dopravný prostriedok a dnešným náročným zákazníkom má rozhodne čo ponúknuť. Máme množstvo argumentov pre podporu autobusovej dopravy a budeme rokovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, ako by sme mohli cieľ zdvojnásobenia využívania autobusovej dopravy naplniť.“
hovorí Ing. Peter Pobeha, prezident ZAD Ing. Peter Sádovský, viceprezident ZAD: „Európska únia podporuje čo najväčšiu mobilitu
obyvateľstva, ktorá je zdrojom zamestnanosti a v tomto hrá autobus nenahraditeľnú úlohu.“
Ing. Ľubomír Honíšek, prezident ČESMAD o dôvode rozbehnutia kampane na Slovensku: „autobus je významným prostriedkom na odľahčenie ciest ale aj na zníženie nehodovosti na cestách. Aj preto nárast využívania autobusov na Slovensku jednoznačne podporujeme.“
Ako ste na tom vy? Rozčuľujú vás ranné kolóny, pre ktoré prichádzate neskoro do práce? Trávite v aute viac času ako by ste chceli? Na konci mesiaca zistíte, že vás to stálo viac, ako ste očakávali? Máme pre vás jednoduché a lacné riešenie. Odvezte sa autobusom! Ochránite životné prostredie, výrazne menej zaplatíte za lístok, ako za auto a pohonné hmoty, môžete si prečítať knihu, alebo si dokončiť veci do práce
vďaka Wi-Fi pripojeniu. A navyše ušetríte more času.
Existuje naozaj viacero argumentov prečo si autobusová doprava zaslúži podporu nás všetkých. Pozrime sa trochu bližšie na jej päť výhod. Autobusová doprava je:

1. Bezpečná
Celosvetové štatistiky hovoria, že zo všetkých druhov dopravy sú práve autobusy najbezpečnejšie.
Profesionalita a odbornosť vodičov je na prvom mieste, vodiči povinne absolvujú rozsiahle školenia, podrobujú sa pravidelným lekárskym prehliadkam, a psychotestom. Vozový park je tiež s pravidelnosťou obmieňaný za bezpečnejšie a modernejšie autobusy, ktoré už aj na Slovensku rozhodne kráčajú s dobou.

2. Pohodlná
Autobusová doprava je užívateľsky veľmi priaznivá. Dopravcovia dnes už prispôsobujú služby modernej dobe a požiadavkám verejnosti, ktorá autobusovú dopravu využíva. Vďaka novým informačným systémom a rôznym aplikáciám si ľahko nájdete správne spojenie. Vyššie triedy autobusov ponúkajú v súčasnosti rôzne benefity, ako sú napríklad klimatizácia, chladnička, sociálne zariadenie, či CD/DVD prehrávač a rôzne ďalšie. Výhodou sú aj nízkopodlažné autobusy, ktoré uľahčujú prepravu deťom, seniorom, a cestujúcim so zdravotným postihnutím a zníženou pohyblivosťou.

3. Zelená
Vedeli ste, že 25 moderných autobusov spoločne vytvorí hluk rovnocenný 1 autobusu, ktorý vyrobili pred rokom 1980? Alebo viete, že autobus v porovnaní s ostatnými dopravnými prostriedkami produkuje najmenej škodlivých CO2 a CO na jedného pasažiera? Pýtate sa, ako je to možné? Vďaka sprísňujúcim sa emisným normám a samozrejme aj investíciám do inovácií, ako aj moderných zariadení autobusov. Predpisy pre emisie splodín za niekoľko rokov znížili geometrickým tempom, čomu sa výrobcovia plne prispôsobili. Autobusy sú už z hľadiska emisií v súčasnosti na cestách viac než plnohodnotnou náhradou k autám.

4. Efektívna
Autobusová doprava má viacero kľúčových aspektov. Medzi tie „naj“ rozhodne patria ochrana životného prostredia, úspora energií, flexibilita, bezpečnosť a tiež mobilita obyvateľstva. Tým ale nekončíme. Autobusová doprava zamestnáva tisícky ľudí a ďalšie pracovné miesta sú od tohto typu prepravy závislé. To isté sa týka aj výroby autobusov, ktorá je schopná aj so svojimi subdodávateľmi zamestnať toľko pracovníkov ako automobilový priemysel.

5. Dostupná
Autobusy sú najlacnejším cestovným prostriedkom vzhľadom na priaznivé obstarávacie náklady a nízke náklady na prevádzku. Sú dostupné pre všetkých ľudí. Nízkopríjmové obyvateľstvo si tak nemusí krátiť svoje voľnočasové aktivity a tí solventnejší si nájdu vďaka autobusom viac času pre seba. Autobusy sú samozrejmosťou pre cestu do zamestnania alebo do školy. Slovo dostupnosť v slovenskom jazyku znamená aj ľahký prístup. Je to tak – autobus má množstvo zastávok po trase a je zo všetkých prostriedkov hromadnej dopravy najbližšie k vášmu domovu alebo práci a škole. Zväz autobusovej dopravy združuje najvýznamnejšie podniky na Slovensku poskytujúce výkony vo verejnom
záujme v autobusovej doprave pre samosprávne kraje (spoločnosti slovenskej autobusovej dopravy SAD). Sektor slovenskej autobusovej dopravy ročne prevezie takmer 190 miliónov cestujúcich, vykoná viac ako 206 miliónov km a jeho flotila predstavuje 3.550 vozidiel. Spoločnosti pravidelne investujú do modernosti a bezpečnosti vozidiel a komfortu autobusových staníc. Zväz autobusovej dopravy má 14 členov, ktorými sú najväčší autobusoví dopravcovia na Slovensku. ČESMAD Slovakia je najvplyvnejšie záujmové združenie na Slovensku profesijne orientované na cestnú dopravu. Združuje takmer 900 členov, podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej
dopravy, ktorí dnes tvoria približne 50 percent dopravných kapacít Slovenskej republiky. Združenie ČESMAD Slovakia intenzívne prispieva k rozvoju súkromného podnikania na Slovensku v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy. Obhajuje záujmy svojich členov – autodopravcov, ktorí vykonávajú medzinárodnú kamiónovú a autokarovú dopravu. ČESMAD Slovakia je členom Medzinárodnej
únie cestnej dopravy (IRU) a v spolupráci s ňou presadzuje legislatívne normy v Európskej hospodárskej komisii.

IRU (Medzinárodná únia cestnej dopravy) je svetová organizácia cestnej dopravy, ktorá sídli v Ženeve. Obhajuje záujmy autobusov, nákladných vozidiel, taxíkov a operátorov cestnej dopravy v snahe zabezpečiť hospodársky rast a prosperitu prostredníctvom udržateľnej mobility osôb a pohybu tovaru po cestách na svete. Aktívne spolupracuje s Európskou komisiou a Európskym parlamentom.

Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Eva Vozárová,
tel.: +421 2 5542 1185, mob.: +421 907 670 780