Doprava počas uzávierky mosta v Strážskom

Informujeme cestujúcich o spôsobe zabezpečenia autobusovej dopravy počas uzávierky mosta v Strážskom.

Spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s. bude zabezpečovať dopravu na linke 807421  Michalovce – Oreské – Staré – Strážske podľa platného cestovného poriadku s peším prestupom cez most. Cestujúci po prechode cez most nad riekou Laborec, majú možnosť nastúpiť do pristaveného druhého autobusu, ktorý bude pokračovať na linke podľa cestovného poriadku v obidvoch smeroch do Strážskeho aj do Michaloviec. Prestup bude zabezpečený ku všetkých spojom na uvedenej linke.

Ďakujeme za pochopenie

ARRIVA Michalovce, a.s.