Dôležité oznámenie

Z dôvodu vyhlásenia vlády SR o mimoriadnych školských prázdninách

                                      od 13.3.2020 do 27.3.2020,

budú premávať autobusové spoje ako počas školských prázdnin odo dňa : 13.3.2020