Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.9.2022 + nové spoje na úseku Zlaté Moravce – Nitra

Linka 407410 Zlaté Moravce – Vieska  nad Žitavou – Choča – Nitra:

 • Nový spoj č. 5 s odchodom o 6:50 zo Zlatých Moraviec do Nitry
 • Nový spoj č. 15 s odchodom o 11:10 zo Zlatých Moraviec do Nitry
 • Nový spoj č. 8 s odchodom o 8:10 z Nitry do Zlatých Moraviec 
 • Nový spoj č. 16 s odchodom o 13:30 z Nitry do Zlatých Moraviec 
 • Spoj č.1 skrátený po zastávku Jelenec, ZŠ
 • Spoj č. 20 – pridaná zastávka Tesárske Mlyňany, most
 • Spoj č. 52 zmena odchodu 8:45 na 9:00 , úprava jazdnej doby spoja
 • Spoj č. 58 úprava jazdnej doby spoja
 • Spoj č. 14 – vynechané zastávka od tč 28 po tč40 , úprava jazdnej doby spoja

Pozn.: upozorňujeme cestujúcich, aby sa riadili od 1.9.2022 už novými časmi odchodov, keďže odchody zo zastávok na ktoré boli naučený budú neaktuálne.

Linka 407417 Zlaté Moravce – Zlatno:

 • Spoj č. 7 – pridaná  zastávka Hosťovce, rázc.II

Linka 407421 Zlaté Moravce – Kalná nad Hronom, Mochovce:

 • Spoj č.3 zmena odchodu 5:05 na 6:05 zo Zlatých Moraviec do Nemčinian
 • Spoj č.10 zmena odchodu 6:20 na 6:40 z Nemčinian do Zlatých Moraviec
 • Spoj č.2 zmena odchodu 14:25 na 13:45 z Nemčinian do Zlatých Moraviec
 • Spoj č.12 zmena odchodu 18:20 na 17:40 z Nemčinian do Zlatých Moraviec
 • Spoj č. 6 – úprava jazdnej doby spoja

Pozn.: upozorňujeme cestujúcich, aby sa riadili od 1.9.2022 už novými časmi odchodov, keďže odchody zo zastávok na ktoré boli naučený budú neaktuálne.

Linka 403455 Nitra- Vráble –  Kalná nad Hronom, Mochovce:

 • Spoje č. 2, 6 a 15  úprava jazdných dôb spojov

Pozn.: upozorňujeme cestujúcich, aby sa riadili od 1.9.2022 už novými časmi odchodov, keďže odchody zo zastávok na ktoré boli naučený budú neaktuálne.

Linka 403456  Vráble –  Tehla – Iňa – Lula – Beša – Dolný Pial:

 • Spoj č. 11  úprava jazdnej doby spoja

Pozn.: upozorňujeme cestujúcich, aby sa riadili od 1.9.2022 už novými časmi odchodov, keďže odchody zo zastávok na ktoré boli naučený budú neaktuálne.

Linka 403459 Vráble –Maňa – Hul – Šurany:

 • Spoj č. 4 – zmena odchodu 7:00 na 6:58 zo Šurian do Vrábeľ , úprava jazdnej doby
 • Spoj č. 9 – úprava jazdnej doby spoja

Pozn.: upozorňujeme cestujúcich, aby sa riadili od 1.9.2022 už novými časmi odchodov, keďže odchody zo zastávok na ktoré boli naučený budú neaktuálne.

Linka 403458 Vráble –  Maňa – Trávnica – Podhájska – Dolný Ohaj:

 • Spoje č. 14  a 20  úprava jazdných dôb spojov

Pozn.: upozorňujeme cestujúcich, aby sa riadili od 1.9.2022 už novými časmi odchodov, keďže odchody zo zastávok na ktoré boli naučený budú neaktuálne.

Linka 407401 Zlaté Moravce – Topoľčianky – Skýcov:

 • Spoj č.5 zmena odchodu 7:20 na 7:25 zo Zlatých Moraviec do Skýcova a  úprava jazdnej doby spoja

Pozn.: upozorňujeme cestujúcich, aby sa riadili od 1.9.2022 už novými časmi odchodov, keďže odchody zo zastávok na ktoré boli naučený budú neaktuálne.

Linka 407408 Zlaté Moravce – Nemčiňany – Levice:

 • Spoj č.9 pridané znamienko  – spoj nadväzuje v zastávke Malé Kozmálovce, Jednota na spoj 402409/1 do Tlmáč
 • Spoj č. 11 zmena odchodu 5:40 na 6:10 , spoj skrátený po Malé Kozmálovce, Jednota
 • Spoj č.4 zrušený úsek od tč 21 do tč 18 s odchodom o 6:40 z Malých Kozmáloviec , pridaná poznámka čaká na príchod spoja 402409/4

Linka 403 422 Nitra-Veľká Dolina

 • Na všetkých spojoch skrátená jazdná doba a úprava medzizastávkových časov
 • Spoj 11 s odchodom z AS Nitra o 11.35 h pokračuje od zast. Mojmírovce, ZŠ na Veľkú Dolinu pod novým spojom č. 37
 • Spoj 13 s odchodom z AS Nitra o 12.30 h pokračuje od zast. Mojmírovce, ZŠ na Veľkú Dolinu pod novým spojom č. 39
 • Spoj 12 posunutý na odchod zo zastávky Veľká Dolina, OcÚ z pôvodných 7.20 h na 7.25 h
 • Spoj 15 posunutý na odchod z AS Nitra z pôvodných 6.30 h na 6.35 h

Pozn.: upozorňujeme cestujúcich, aby sa riadili od 1.9.2022 už novými časmi odchodov, keďže odchody zo zastávok na ktoré boli naučený budú neaktuálne.

Linka 403 428 Nitra-Cabaj-Čápor-Mojmírovce-Nitra

 • Na spoji 5  s odchodom z AS Nitra o 15.35 h skrátená jazdná doba a úprava medzizastávkových časov

Pozn.: upozorňujeme cestujúcich, aby sa riadili od 1.9.2022 už novými časmi odchodov, keďže odchody zo zastávok na ktoré boli naučený budú neaktuálne.

Linka 403 424 Nitra-Duslo,Šaľa-Rastislavice

 • Na spoji 20 s odchodom zo zastávky Rastislavice, rázc. o 7.02 h  pridaná nová zastávka Rastislavice, ZŠ

Linka 403 468 Nitra-Vráble-Levice

 • sobotný spoj 15 s odchodom z AS Vráble o 7.50 h  zrušený
 • sobotný spoj 72 s odchodom z AS Levice o 8.30 h  zrušený