Zmena cestovného poriadku na prímestskej doprave od 1.4.2022

Linka 406 424 Bojná – Kuzmice – Topoľčany – Partizánske

 • Na spoji 3 s odchodom zo zastávky Bojná, polesie o 12.00 h  zrušené pokračovanie spoja na úseku Topoľčany – Partizánske. Spoj bude premávať iba po zast. Topoľčany AS.

Linka 406 425 Topoľčany – Bošany – Partizánske

 • Spoj 4 s odchodom z AS Partizánske o 12.15 h zrušený
 • Spoj 3 posunutý zo zastávky Topoľčany AS z pôvodných 11.30 h na 11.55 h

Linka 406 427 Topoľčany – Radošina – Orešany

 • Spoj 17 s odchodom zo zastávky Radošina, OcÚ ZŠ o 8.00 h zrušený

Linka 407401 Zlaté Moravce – Topoľčianky- Skýcov:

 • Spoj č.11 zmena odchodu 11:30 na 12:00 zo Zlatých Moraviec do Skýcova, zmena znamienka X620 na X31 spoj bude premávať v pracovné dni
 • Nový spoj č.25 s odchodom o 5:35 zo Zlatých Moraviec do Skýcova
 • Nový spoj č.27 s odchodom o 6:25 z Topoľčianok do Skýcova ( prípoj zo ZM)
 • Nový spoj č.36 s odchodom o 6:15 zo Skýcova do Zlatých Moraviec
 • Nový spoj č.38 s odchodom o 6:05 zo Skýcova do Topoľčianok ( prípoj do ZM)
 • Spoj č. 3 zmena znamienka X31 na X32 spoj nebude premávať počas letných prázdnin
 • Spoj č. 24 zmena odchodu na 16:45 zo Skýcova , zrušený úsek od tč 9 po tč1 ,
 • Nový spoj č.29 s odchodom o 17:25 z Topoľčianok do Skýcova ( prípoj zo ZM)
 • Nový spoj č.40 s odchodom o 18:00 zo Skýcova do Zlatých Moraviec
 • Spoj č. 7 zrušený úsek od tč2 po tč9 , zmena odchodu na 5:45 z Topoľčianok, pridaná značka – prípoj
 • Spoj č. 26 zrušený úsek od tč9 po tč2 , zmena odchodu na 5:00 zo Skýcova, pridaná značka – prípoj
 • Spoj č. 1 zmena znamienka + na 6+ spoj bude premávať v sobotu, nedeľu a vo sviatok
 • Spoj č. 4 zmena znamienka + na 6+ spoj bude premávať v sobotu, nedeľu a vo sviatok
 • Nový spoj č.31 s odchodom o 12:20 zo Zlatých Moraviec do Skýcova v sobotu

Linka 407403 Zlaté Moravce – Topoľčianky- Hostie:

 • Spoj č.3 pridané znamienko  – spoj nadväzuje na spoj 407401/27 do Skýcova
 • Spoj č.31 pridané znamienko  – spoj nadväzuje na spoj 407401/29 do Skýcova
 • Spoj č.32 zmena odchodu 16:40 na 16:50 z Hostí, pridané znamienko  – spoj čaká na zastávke Topoľčianky, Centrum na spoj 407401/38 zo Skýcova
 • Spoj č.40 zmena odchodu 4:55 na 5:10 z Hostí, pridané znamienko  – spoj čaká na zastávke Topoľčianky, Centrum na spoj 407401/26 zo Skýcova

Linka 407405 Zlaté Moravce – Jedľové Kostoľany – Veľká Lehota:

 • Spoj č.14 pridané znamienko  – spoj čaká na zastávke Topoľčianky, Centrum na spoj 407401/38 zo Skýcova

Linka 407406 Zlaté Moravce – Hronský Beňadik – Nová Baňa:

 • Spoje č.5, 17 a 34 úprava medzizastávkových časov

Linka 407409 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Vráble – Nitra:

 • Spoj č. 20 – zmena znamienka X32 na X 10 spoj bude premávať v dňoch školského vyučovania
 • Nový spoj č. 6 s odchodom o 6:45 z Vrábeľ do Zl. Moraviec počas školských prázdnin X49

Linka 407410 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Choča – Nitra:

 • Spoje č. 24 a 26 – pridaná zastávka Štitáre, rázc.

Linka 403 417 Nitra – Paňa

 • Spoj 1 s odchodom zo zastávky Veľký Cetín, rázc. o 23.32 h zrušený

Linka 403 402 Nitra – Sereď – Trnava

 • Spoj 4 s odchodom z AS Trnava o 5.25 h , upravený príchod na zast. Sereď, cukrovarská ul. na 5.49 h z pôvodných 5.53 h