Vyhľadať
Close this search box.

Zmeny cestovných poriadkov na prímestskej doprave od 10.12.2023

Linka 403 423 Nitra – Šaľa

•             spoj 35 s odchodom z AS Nitra o 15.00 h posunutý na 15.05 h

•             spoj 42 s odchodom zo zast. Šaľa, žel.st. o 15.55 h posunutý na 16.00 h

•             na spoji 29 s odchodom z AS Nitra o 5.50 h doplnená zastávka Šaľa,,Pohotov.sídlisko

Linka 403 463 Chyndice-Klasov-Nitra

•             spoj 1 s odchodom 4.40 h zo zastávky Malé Chyndice je zrušený

•             spoj 2 s odchodom 5.15 h zo zastávky Klasov, Jednota je zrušený

Linka 403 452 Nová Ves nad Žitavou-Vráble-Nitra-Trnava

•             na spoji 3 s odchodom z AS Nitra o 6.15 h doplnené zastávky Nitra, správa ciest a Dolná Streda, pošta

Linka 403 467 Vráble – Veľký Cetín – Vinodol – Černík

•             na spoji 11 s odchodom z AS Vráble o 12.25 h doplnené zastávky Černík, zdravotné stredisko a Černík na vŕšku

Linka 403 424 Nitra – Duslo,Šaľa – Rastislavice

•             spoj 17 s odchodom z AS Nitra o 5.15 h posunutý na 5.20 h

Linka 403 425 Nitra – Hájske – Sereď

•             na spoji 11 s odchodom z AS Nitra o 12.50 h doplnená zastávka Cabaj-Čápor, Jednota

•             na spoji 13 s odchodom z AS Nitra o 14.00 h doplnená zastávka Cabaj-Čápor, Jednota

•             na spoji 10 s odchodom zo zast. Hájske, kult. dom  o 7.50 h doplnená zastávka Cabaj-Čápor, Jednota

Linka 403 416 Nitra-Lapáš-Golianovo-Malý Cetín

•             na spoji 49 s odchodom 19.45 h zo zastávky Veľký Lapáš,,Jednota , úprava prevádzky. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni

•             na spoji 46 s odchodom 20.25 h zo zastávky Golianovo , úprava prevádzky. Spoj bude premávať iba cez pracovné dni

•             na spoji 3 doplnená poznámka o prípoji na spoj 403468/58 na zastávke Veľký Lapáš, Jednota

•             na spoji 5 s odchodom z AS Nitra o 6.20 h doplnené zastávky Veľký Lapáš, Krížnica; Malý
Lapáš, Nitrianska; Malý Lapáš, Na Pažiti; Malý Lapáš, Čerešňova a Veľký Lapáš, domovina

•             spoj 16 s odchodom zo zastávky Malý Lapáš, Na Pažiti o 6.55 h posunutý na 7.00 h

Linka 403 414 Nitra-Dolné Obdokovce-Čeľadice

•             spoj 25 s odchodom z AS Nitra o 14.50 h posunutý na 14.55 h

•             spoj 32 s odchodom zo zast.  Čeľadice, rybník o 15.30 h posunutý na 15.35 h

Linka 403 468 Nitra – Vráble – Levice

•             spoj 62 s odchodom z AS Vráble o 7.10 h posunutý na 6.55 h

•             na spoji 24 s odchodom z AS Levice o 13.50 h vynechané z obsluhy obce Klasov a Babindol

•             na spoji 6 s odchodom z AS Levice o 6.20 h predĺžená jazdná doba v úseku Vráble – Nitra o 5 minút

•             spoj 46 s odchodom z AS Levice o 14.50 h je zrušený

•             spoj 26 s odchodom z AS Levice o 14.50 h zrušené znamienko 46, tzn. bude premávať aj cez
letné prázdniny

•             spoj 31 s odchodom z AS Nitra o 18.20 h je zrušený

•             spoj 43 s odchodom z AS Nitra o 18.20 h zrušené znamienko 41, tzn. bude premávať počas celého roka

•             na spoji 23 s odchodom z AS Nitra o 14.50 h vynechané z obsluhy obce Klasov a Babindol

Linka 403 406 Nitra – Horné Obdokovce

•             spoj 27 s odchodom 19.35 h zo zastávky Zbehy,,Ťapušík je zrušený

•             spoj 28 s odchodom 18.55 h zo zastávky Horné Obdokovce,,Jednota je zrušený

Linka 403 464 Vráble – Chyndice

•             na spoji 13 s odchodom z AS Vráble o 14.10 h doplnená zastávka Babindol, rázc.

•             na spoji 18 s odchodom zo zast. Klasov, Jednota o 14.36 h doplnená zastávka Babindol, rázc.

Linka 406 406 Topoľčany – Horné Obdokovce – Čermany

•             spoj 40 s odchodom 20.50 h zo zastávky Čermany je zrušený

Linka 406 409 Topoľčany – Veľké Ripňany – Hlohovec

•             spoj 21 s odchodom z AS Topoľčany o 18.30 h posunutý na 18.25 h

Linka 406 410 Topoľčany – Bojná – Blesovce

•             spoj 43 s odchodom z AS Topoľčany o 14.30 h posunutý na 14.40 h

•             spoj 45 s odchodom z AS Topoľčany o 14.30 h posunutý na 14.40 h

Linka 406 416 Topoľčany – Prašice – Nemečky

•             na spoji 37 s odchodom z AS Topoľčany o 20.10 h pridané zastávky Tvrdomestice, Hôrka;
Prašice, Nový svet, rázc.; Prašice, Okšov mlyn; Tvrdomestice, nám.; s predĺženou jazdnou dobou 5 minút

Linka 406 420 Topoľčany – Veľké Ripňany – Radošina

•             na spoji 15 s odchodom z AS Topoľčany o 22.20 h úprava jazdnej doby + 5 minútové predĺženie

•             na spoji 12 s odchodom zo zastávky Radošina, ráz. k žel. st. o 23.05 h úprava jazdnej doby + 5 minútové predĺženie

Linka 406 415 Topoľčany – Závada – Podhradie

•             spoj 54 s odchodom 9.40 h zo zastávky Podhradie, pod Hradom je zrušený

•             spoj 18 s odchodom 9.40 h zo zastávky Podhradie, pod Hradom zmenené znamienko. Spoj bude premávať počas pracovných dní.

Linka 403460 Vráble –Michal  nad Žitavou – Kmeťovo – Černík

•             Spoj č. 7  s odchodom o 14:05 z Vrábeľ do Kmeťova – zrušená zastávka Vráble, rázc. k žel.st.

Linka 403461 Vráble –Úľany  nad Žitavou – Šurany – Nové Zámky

•             Spoje č. 1, 7, 11, 17  – pridaná zastávka Nové Zámky, Šurianska cesta, Jednota , zrušená zastávka Nové Zámky, Mliekospol

Linka 407405 Zlaté Moravce – Jedľové Kostoľany – Veľká Lehota

•             Spoj č. 52 s odchodom o 21:00 z Jedľových Kostolian do Zlatých Moraviec pridané zastávka Machulince, Jednota ; Machulince, cintorín ; Machulince, č.d. 176 ; Žitavany, mlyn ; Žitavany, pomník ; Žitavany, Jednota , zrušená zastávka Machulince, lanovka

Linka 407406 Zlaté Moravce – Hronský Beňadik – Nová Baňa

•             Spoj č.31 s odchodom o 12:10 zo Zlatých Moraviec do Hronského Beňadika zmena odchodu na 12:20

Linka 407407 Zlaté Moravce – Volkovce – Tlmače

•             Spoje č.26 a 28 úprava časov

Linka 407409 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou –Vráble – Nitra

•             Spoj č. 47 s odchodom o 14:40 zo Zlatých Moraviec do Vrábeľ pridané zastávky Vráble, Matador ; Klasov, Jednota ; Babindol, rázc. ; Nitra, Chrenovský cintorín ; Nitra, Andreja Hlinku, Centro ; Nitra, AS

•             Spoj č. 49 s odchodom o 14:20 zo Zlatých Moraviec do Nitry zrušené zastávky Vráble, Matador ; Nitra, Chrenovský cintorín ; Nitra, Andreja Hlinku, Centro ; Nitra, AS

•             Spoj č. 68 s odchodom o 15:55 z Nitry do Viesky nad Žitavou zmena odchodu na 16:05

Linka 407410 Zlaté Moravce – Vieska nad Žitavou – Choča – Nitra

•             Spoj č. 27 s odchodom o 14:45 zo Zlatých Moraviec do Nitry úprava jazdnej

Linka 407413 Zlaté Moravce – Velčice  – Nitra

•             Spoj č. 14 s odchodom o 9:20 z Nitry do Zlatých Moraviec zmena odchodu na 9:15

•             Spoj č. 29 úprava jazdnej doby

Linka 407414 Zlaté Moravce – Choča – Kostoľany pod Tribečom

•             Spoje č. 5, 8, 9  – úprava jazdnej doby

Linka 407415 Zlaté Moravce – Sľažany – Kostoľany pod Tribečom

•             Spoj č.7 – úprava jazdnej doby

Linka 407416 Zlaté Moravce – Velčice

•             Spoj č. 17 s odchodom o 12:25 zo Sľažian do Velčíc  zmena odchodu na 12:30

Linka 407421 Zlaté Moravce – Veľké Vozokany – Kalná nad Hronom, Mochovce

•             Spoj č. 3 s odchodom o 6:05 zo Zlatých Moraviec do Nemčinian zrušený

•             Spoj č. 10 s odchodom o 6:40 z Nemčinian do Zlatých Moraviec zrušený

•             Spoj č. 5 s odchodom o 13:05 zo Zlatých Moraviec do Nemčinian zmena odchodu na 13:15

•             Spoj č. 9 s odchodom o 17:10 zo Zlatých Moraviec do Nemčinian zmena odchodu na 17:15

Zdieľaj:

Novinky

Úspešný vstup do nového roka 2024

Milí naši cestujúci, k prianiu úspešného vstupu do nového roka, osobných a pracovných úspechov v roku 2024, pripájame poďakovanie za Vašu dôveru. Vaša ARRIVA