Vyhľadať
Close this search box.

Uzávierka cesty I/64 – zmeny v mestskej a prímestskej doprave od 15.3.2020

Vážení cestujúci, pre uzávierku cesty I/64 v úseku od Prvosienkovej ulice po Dolné Hony bude nutné od nedele 15. marca 2020 presmerovať autobusovú dopravu. Predpokladané trvanie obmedzenia je do konca augusta.

Mestská doprava Nitra

Linka 4 bude odklonená cez Priemyselný park. Dočasne presmerované spoje v Priemyselnom parku obslúžia zastávky Priemyselný park VII, III, II a I. Na zastávky Priemyselný park IV a V (pri Foxconne) zachádzať nebudú. Tie spoje, ktoré aj pred výlukou cez Priemyselný park zachádzali, budú premávať bez zmeny. Obslúžia všetky zastávky v Priemyselnom parku, vrátane zastávok Priemyselný park IV a V.

Zrušenie zastávky Šindolka:

  • zastávka Šindolka na Topoľčianskej ul. (pri križovatke s Prvosienkovou ul.) počas uzávierky nebude obsluhovaná.
Ako náhradu odporúčame použiť linku 2 a zastávku Šindolka, Dolnohorská. Po 22. hodine spojenie zabezpečí posledný spoj linky 4 do Dražoviec (o 22:13 z Kmeťovej), ktorý bude zachádzať cez zastávky Amfiteáter, ZŠ pod Zoborom, Veterinárska a Šindolka, Dolnohorská.

 Posuny spojov:

  • na linke 4 sa menia časy odchodov zo zastávok v Dražovciach – vplyvom obchádzkovej trasy budú spoje z Dražoviec odchádzať skôr a do Dražoviec prichádzať neskôr približne o štyri minúty. V úseku Pod Zoborom – Kmeťova ostávajú súčasné časy odchodov.

Prímestská doprava

Prímestské linky 403407 (Nitra – Lefantovce), 403409 (Nitra – Súlovce), 403410 (Nitra – Podhorany) a 406402 (Nitra – Topoľčany) budú taktiež odklonené cez Priemyselný park. Z dôvodu odklonu vynechajú zastávky Nitra, Šindolka a Nitra, Priemyselný park, nadjazd. Na obchádzkovej trase zastavia zastávke MHD Priemyselný park I (na ul. Dolné hony, pri čerpacej stanici REAL-K). Na spojoch prechádzajúcich cez obchádzkovú trasu dochádza k predĺženiu jazdných dôb do 4 minút a k nárastu tarifných kilometrov o 3 km. Tento nárast kilometrov bude mať pre cestujúcich prechádzajúcich cez obchádzkovú trasu za následok navýšenie cestovného v zmysle prepravného poriadku.   Ďakujeme za pochopenie.

Zdieľaj:

Novinky