Zmena nástupíšť na autobusovej stanici v Trebišove od 19.1.2022

UPOZORNENIE

Zmena nástupíšť na autobusovej stanici v Trebišove od 19.1.2022 :
1 – smer : MHD (8)
2 – smer : Košice, Kr. Chlmec, Byšta, Hrčeľ (1,2)
3 – smer : V. Kapušany, V. Tŕňa, Kuzmice, Slivník (3,4)
4 – smer : Cejkov, Hraň, Z. Jastrabie, Brehov (5,6)
5 – smer : Vranov n.T., Michalovce, Božčice, N. Žipov, Z. Hradište (7,9)
6 – smer : Sečovce (10)

ARRIVA Michalovce, a.s.