Výdaj čipových kariet – upozornenie.

Používanie tlačiva pre výdaj ČK

 

Pre výdaj čipových kariet je potrebné vyplniť naše tlačivo

viď :  https://arriva.sk/files/mi/dokumenty/ziadost-o-vydanie-ck.pdf

opatrené pečiatkou a podpisom školy.

 

ARRIVA Michalovce, a.s.